Hội nghị trực tuyến công bố quyết định thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 35 cục thuế

(TCT online) - Ngày 30/9 tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến  công bố Quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 tỉnh, TP. 
 
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TW Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chinh Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, cùng đại diện các UBND các tỉnh, các cục thuế có liên quan.  
 
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, nhất là đối với những Nghị quyết có tác động sâu rộng, toàn diện, trực tiếp đến ngành tài chính như: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai các Nghị quyết này, Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-BCSĐ và Quyết định số 444/QĐ-BTC, trong đó yêu cầu toàn ngành tài chính tập trung rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành. Kết quả từ 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 3.160 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương, trong đó: giảm phòng thuộc các vụ, cục thuộc cơ quan Bộ, 30 phòng thuộc cơ quan Tổng cục, 485 tổ chức cấp phòng/chi cục thuộc Cục địa phương và 2.643 đơn vị cấp tổ (đội) thuộc Chi cục thuộc Cục địa phương. Qua đó, giảm trên 1.700 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên. Các hệ thống dọc như: Tổng cục Thuế giảm 26 phòng thuộc các Vụ, Ban mềm thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; giảm 63 phòng và 211 chi cục thuế tại các cục thuế tỉnh, thành phố; giảm khoảng 1.500 đội thuế thuộc chi cục thuế, giảm 1.561 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp đội thuế trở lên. 
 
 
Đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, TP thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9/5/2018, đồng thời xây dựng đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng Chi cục Thuế từ 711 chi cục còn 420 chi cục (giảm 291 Chi cục). Trên cơ sở đó, năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 6 Cục Thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục Thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế. Năm 2019, đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 Cục Thuế tỉnh để hợp nhất 160 Chi cục Thuế thành 76 Chi cục Thuế khu vực, giảm 84 Chi cục Thuế. Tiếp theo, trong tháng 8, tháng 9/2019, trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Như vậy, đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 Chi cục Thuế thành 190 Chi cục Thuế khu vực; giảm 211 Chi cục Thuế; trong đó có 22 cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TW Nguyễn Thanh Bình: “Sáp nhập, tinh gọn là việc làm rất khó, nhưng ngành tài chính đã làm tốt. Hơn thế, việc Tổng cục Thuế còn công bố trực tuyến thì lại cho thấy cách làm đổi mới, sáng tạo, cần nhân rộng” -

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc tổ chức Hội nghị trực tuyến để công bố và triển khai 35 quyết định về việc hợp nhất các Chi cục Thuế, các đơn vị sẽ nhận được sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền để tổ chức tốt bộ máy, nhân sự. Đồng thời, sắp xếp tổ chức Đảng của Cục Thuế, Chi cục Thuế cấp huyện đồng bộ, phù hợp với tổ chức chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.   Về phía Tổng cục Thuế, cần chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các Chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức. 
 
 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực-Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao cách làm bài bản, căn cơ và thống nhất trong chỉ đạo cũng như thực hiện của ngành Tài chính. Việc sáp nhập rất khó khăn và vất vả, nhưng cơ quan thuế các cấp đã thực hiện bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị ngành tài chính tiếp tục bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW để triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống. 
 
 
Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chia sẻ của người lao động ngành thuế để có được kết quả đáng khích lệ trong việc sáp nhập, hợp nhất các chi cục thuế. Người đứng đầu cơ quan thuế cũng cam kết sẽ tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngày hôm nay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được giao cho ngành thuế. Để tiếp tục rà soát, lựa chọn các địa phương sắp xếp chi cục thuế, phấn đấu hoàn thành ngay trong quý I/2020, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các cục thuế tiếp tục thực hiện rà soát, triển khai thực hiện các phương án sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực. Bên cạnh đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW. Nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh sáo trộn và ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.
Trung Kiên - Trần San
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật