Tăng cường tuyên truyền Luật Quản lý thuế

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3179/TCT-TTHT gửi cục thuế các tỉnh, TP yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
 
 
Theo Tổng cục Thuế, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thuế. Do vậy, nhằm đảm bảo thống nhất triển khai công tác tuyên truyền tới toàn xã hội nói chung và người nộp thuế nói riêng, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch và nội dung tài liệu trong đó bao gồm bảng chi tiết những điểm mới, sửa đổi, bổ sung; các bài viết tóm tắt những quy định mới của Luật. Trên cơ sở này, cơ quan thuế địa phương thực hiện tuyên truyền và sử dụng biên tập cung cấp cho các cơ quan báo chí.
 
Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, TP tăng cường công tác tuyên truyền, thông qua việc phối hợp với ban tuyên giáo, các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình địa phương; tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các báo cáo viên, cộng tác viên, phóng viên báo chí; khi có nghị định và thông tư hướng dẫn cần chủ động thực hiện tuyên truyền.
TN 

Gửi bình luận


Mã bảo mật