Hai tháng đầu năm, thu ngân sách nội địa 188.500 tỷ đồng

(TCT online) - Với kết quả này, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 17,6% dự toán thu NSNN  năm 2018, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2017.  
 
Chủ động triển khai nhiệm vụ
 
Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban ngày 6/3, Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 2, thu ngân sách nội địa được 70.500 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng số thu NSNN do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 188.500 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trên cơ sở giá dầu thô và sản lượng xuất bán tăng cao hơn so với cùng kỳ, số thu từ dầu thô ước đạt 9.108 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 28,2%; thu nội địa ước đạt 179.392 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 12,6%; số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 150.918 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng số thu ngân sách trung ương luỹ kế 2 tháng năm 2018 ước đạt 83.000 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ; thu gân sách địa phương ước đạt 105.500 tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.
 
 
Phân tích kỹ hơn, Tổng cục Thuế cho biết, so với dự toán được giao, có 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: thuế ngoài quốc doanh ước đạt 23,9%; phí, lệ phí 19,1%; tiền thuê mặt đất, mặt nước 18,1%; tiền sử dụng đất 18,4%; thu từ xổ số ước đạt 24,7%. So với cùng kỳ năm 2017, có 13/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng khá là: thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 7,1%; thuế ngoài quốc doanh tăng 44,7%; thuế TNCN tăng 6,3%; lệ phí trước bạ tăng 39,6%; phí, lệ phí tăng 13,6%; tiền thuê đất tăng 45,1%, tiền sử dụng đất tăng 22,5%; thu từ xổ số tăng 16,1%... 
 
Để đạt được kết quả này , Tổng cục Thuế nhận định, toàn ngành đã chủ động triển khai quyết liệt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Theo đó, trên cơ sở chỉ tiêu pháp lệnh và số đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2018 của các Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định về chỉ tiêu giao phấn đấu thu năm 2018. Toàn ngành cũng đã triển khai nâng cấp hệ thống quản lý thuế tập trung TMS đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý và phục vụ chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống mục lục NSNN mới; tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế; đồng thời khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ ngay cho DN, người dân. Đặc biệt, dù trong tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng cơ quan thuế các cấp không hề lơ là nhiệm vụ mà tập trung theo dõi sát tình hình SXKD của DN để kịp thời thực hiện công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, chủ động triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, trong 2 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện 4.886 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,48% kế hoạch, bằng 204,26% so với cùng kỳ, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.131,55 tỷ đồng, bằng 123,83% so với cùng kỳ năm 2017; giảm khấu trừ là 159,56 tỷ đồng; giảm lỗ là 1.788,35 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 288,2 tỷ đồng, đạt 25,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 321,48% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó đã thanh tra, kiểm tra 14 DN có phát sinh giao dịch liên kết, thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt 36,70 tỷ, giảm lỗ 762,86 tỷ, giảm khấu trừ 0,18 tỷ đồng. Đối với công tác quản lý nợ thuế, sau khi giao rõ ràng các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 cho các Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 422/TCT-QLN thông báo danh sách các DN nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên mỗi địa bàn quản lý tại thời điểm 31/12/2017 để yêu cầu Cục Thuế phân công, giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin nợ thuế nhằm thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN. Nhờ đó, tính đến 31/01/2018, cơ quan thuế các cấp đã thu được 3.943 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 2.751 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.192 tỷ đồng.
 
Tăng tốc trong tháng cuối của quý I
 
Xác định tháng 3 là thời điểm quan trọng để kết thúc và đánh giá việc triển khai nhiệm vụ quý đầu năm 2018, chủ trì hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu toàn ngành phải tập trung toàn bộ công sức và trí tuệ để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, . Trong đó quan trọng nhất là, cụ thể hoá chương trình công tác tháng, quý, năm của cơ quan thuế các cấp theo Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018. Quyết liệt triển khai Kế hoạch cải cách và hiện đại hóa theo Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến 2020 và các chương trình hành động của Tổng cục Thuế thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ DN và Chính phủ điện tử. 
 
Bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành các phần việc theo kế hoạch nhiệm vụ thường xuyên, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu phải khẩn trương hoàn tất cơ chế quản lý thuế đối với các loại hình kinh doanh hiện đại như thương mại điện tử, trò chơi online, kinh doanh qua mạng, kể cả cơ chế phối hợp trong quản lý kinh doanh xăng dầu, khai thác tài nguyên, đất đai, hóa đơn, ủy nhiệm thu… để có công cụ quản lý thuế hiệu quả. Với ý ghĩa là tháng cuối cùng để sơ kết quý I, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo toàn ngành cần tăng tốc triển khai nhiệm vụ; phân công, phân định rõ trách nhiệm cho từng khâu, từng đầu mối và quán triệt tinh thần phấn đấu cao với toàn thể CBCC, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quý đầu năm, tạo tiền đề tích cực cho cả năm 2018./.
TM
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật