Hướng dẫn quản lý đối với Chi cục Thuế khu vực: đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách

(TCT online) -Tại công văn số 2239/TCT-KK gửi cục thuế các tỉnh, TP hướng dẫn về quản lý thuế, Tổng cục Thuế nêu rõ, chi cục thuế được hợp nhất có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện quản lý thuế đối với toàn bộ người nộp thuế (NNT); tổ chức thực hiện khoản thu được phân công cho các chi cục thuế được hợp nhất trước đây và quản lý thu NSNN của từng địa bàn cấp huyện theo dự toán thu NSNN đã được HĐND, UBND các cấp giao, cũng như chỉ tiêu phấn đấu do cơ quan thuế cấp trên giao nhiệm vụ. Cạnh đó, chi cục thuế khu vực hạch toán thu nộp, hoàn trả NSNN và quyết toán thu NSNN với Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính của từng cấp ngân sách trên địa bàn và báo cáo kết quả thu NSNN UBND, HĐND huyện (nơi có trụ trở chính và nơi không có trụ sở chính).

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại địa bàn không có trụ trở chi cục thuế khu vực (gọi là bộ phận “một cửa”) thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và các nội dung khác cho NNT; thực hiện ghi sổ nhận/trả kết quả và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế để cấp mã số thuế cho NNT (trừ DN); hướng dẫn và cấp tài khoản giao dịch điện tử; hồ sơ khai lệ phí trước bạ ôtô, xe máy và các khoản thu về đất... để chuyển ngay trong ngày làm việc về các bộ phận chức năng tại Chi cục Thuế khu vực giải quyết theo các quy trình quản lý.

Đối với công tác quản lý thuế, hướng dẫn nêu rõ, Chi cục Thuế khu vực có trách nhiệm hướng dẫn NNT được lựa chọn giao dịch với cơ quan thuế tại địa điểm thuận lợi nhất; đồng thời hướng dẫn NNT nộp hồ sơ thay đổi thông tin về trụ sở, hoạt động, nghĩa vụ thuế, hóa đơn...

Về công tác bàn giao quản lý thuế giữa chi cục thuế được hợp nhất và chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn theo mô hình tổ chức thực hiện quản lý thuế tại địa phương trên cơ sở chuyển giao tất cả các công việc đã xử lý, chưa xử lý, đang xử lý, đảm bảo việc bàn giao hồ sở, tài liệu, dữ liệu quản lý thuế nguyên trạng và không ảnh hưởng đến công tác quản lý NNT.

 Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật