Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị chậm báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(TCT Online) - Ngày 12/4, Bộ Tài chính đã có Công văn 4261/BTC-TTr trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP).

 

Theo đó, để tổng hợp báo cáo của Chính phủ trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài chính đã có Công văn 565/BTC-TTr yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 trước ngày 28/2. 

 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương không gửi chương trình và chậm gửi báo cáo kết quả THTK, CLP về Bộ Tài chính. Tính đến ngày 12/4/2018 vẫn còn tới 15 bộ, ngành trung ương; 17 tỉnh, TP; 17 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước chưa gửi báo cáo chương trình THTK,CLP năm 2017; 4 bộ, cơ quan, 12 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty chưa gửi báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017. 

 

Đáng nói, mặc dù một số cơ quan đã gửi báo cáo về Bộ Tài chính, nhưng nội dung lại không có số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, lãng phí trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và trong các lĩnh vực khác. 

 

Để chấn chỉnh việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật THTK, CLP, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa ban hành chương trình THTK, CLP năm 2017 và chậm báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017.

 

 Quỳnh Hương

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật