Thu NSNN 7.870 tỷ đồng qua công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế

(TCT Online) - Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 3, cơ quan thuế các cấp đã thu vào NSNN 7.870 tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019.

Theo đó, cơ quan thuế đã kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, doanh nghiệp báo ngừng hoạt động. 

Trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp (6,08%) so với cùng kỳ năm 2019; 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.947 doanh nghiệp (10,20%); 14.310 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 1.066 doanh nghiệp (8,05%). Cùng với đó, có 8.790 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 212 doanh nghiệp (2,47%). Tính đến ngày 19/3, toàn quốc có 766.512 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 8.979 doanh nghiệp (1,19%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Trên cơ sở số liệu DN, cơ quan thuế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng; xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN. Đặc biệt là giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020.

Bằng việc thực hiện tích cực các biện pháp, trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.257 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 2.613 tỷ đồng.

Minh Huệ