Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 58,4% dự toán

(TCT Online) - Trong nửa đầu năm 2019, số thu thuế xuất nhập khẩu đạt 175.522 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2018.  Số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng chủ yếu là tăng thu từ một số nhóm hàng chính như dầu thô, ôtô nguyên chiếc. 

 

Cụ thể, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75,31 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,63 tỷ USD, tăng 515% về lượng và tăng 417% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 21.515 tỷ đồng, tăng 17.415 tỷ đồng, tương đương tăng 424% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng dầu thô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 4,38 triệu tấn, trị giá đạt 2,07 tỷ USD, tăng 272% về lượng và tăng 248% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 4.955 tỷ đồng, tăng 3.621 tỷ đồng, tương đương tăng 271% so với cùng kỳ năm trước. Số thu từ hàng hóa khác đạt 149.052 tỷ đồng, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả trên, toàn ngành hải quan đã triển khai nghiêm túc nhiệm vụ thu NSNN; chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý thu, nhất là coi trọng việc kiểm tra thực tế khai báo về giá, mã số hàng hóa, xuất xứ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của DN.

Với mục tiêu phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu thu NSNN được giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết sẽ chỉ đạo các cục hải quan, đơn vị trong toàn ngành bám sát các giải pháp thu NSNN trên tinh thần tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát các yếu tố liên quan đến số thu NSNN để triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách hiệu quả.

Theo đó, tập trung công tác trị giá tính thuế, rà soát danh mục quản lý rủi ro về giá để xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan có hiệu quả; chú trọng phân loại, áp dụng mức thuế, tránh tình trạng phân loại không thống nhất...

HH