Thí điểm triển khai doanh nghiệp nhờ thu thuế xuất nhập khẩu

(TCT Online) - ​Theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 15/9 sẽ thí điểm triển khai chương trình DN nhờ thu. Theo đó, DN nhờ cơ quan hải quan nộp thuế điện tử bằng cách, ngay sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế, hệ thống thông tin cơ quan hải quan sẽ chuyển thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền, để ngân hàng trích nợ tài khoản nộp thuế. 

 

Chương trình nhằm tạo thuận lợi cho DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Với việc mở rộng triển khai chương trình nộp thuế này, cơ quan hải quan đã bổ sung một kênh nộp tiền thuế cho DN bên cạnh các phương thức nộp tiền trước đây như thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, chương trình nộp thuế điện tử 24/7. 

Đối với DN, khi tham gia chương trình, mỗi khi phát sinh tờ khai, thông tin số tiền thuế, các sắc thuế được cập nhật, xử lý và thanh toán hoàn toàn tự động. DN không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên cổng thông tin của cơ quan hải quan, hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của DN ngay sau khi đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số tiền phải nộp, mà không phải nộp trước tiền khi khai báo, nên DN chủ động được nguồn vốn của mình. Chương trình DN nhờ thu không bị tác động bởi hệ thống, mạng kết nối giữa DN với hệ thống thông tin của cơ quan hải quan, nên rất thuận lợi cho các DN làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở không có điểm thu của ngân hàng/kho bạc, không có mạng internet để nộp thuế điện tử.

Đối với cơ quan hải quan, thời gian thông quan hàng hóa sẽ được rút ngắn so với nộp thuế điện tử 24/7, do hệ thống thông tin nhanh chóng chuyển thông tin số tiền thuế phải nộp sang ngân hàng giữ tài khoản để thanh toán nợ thuế và thông quan hàng hóa. Với chương trình này, các ngân hàng phối hợp thu với cơ quan hải quan cũng bổ sung được dịch vụ thanh toán thuận lợi cho DN. 

Điều kiện triển khai chương trình DN nhờ thu: Ngân hàng đã tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan triển khai thanh toán điện tử và thông quan 24/7; hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình. Đối với DN: đã ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của DN đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 1 tài khoản của 1 ngân hàng. 

H. Huệ