Đẩy mạnh công tác cải cách quản lý ngân quỹ

(TCT Online) - Từ ngày 26/2 đến 1/3, hội thảo cấp khu vực về quản lý ngân quỹ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phối hợp tổ chức với chủ đề “Đẩy mạnh công tác cải cách quản lý ngân quỹ” sẽ diễn ra tại Hà Nội. 

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế đến tham dự, bao gồm Bộ Tài chính, Kho bạc và Cục Quản lý nợ của các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Camphuchia; các chuyên gia kinh tế từ Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cùng đại biểu đại diện của một số bộ, ban ngành Ủy ban Tài chính – ngân sách Quốc hội; Ngân hàng Nhà nước...

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam Trần Thị Huệ cho biết, công tác quản lý ngân quỹ là một trong bốn chức năng cơ bản của KBNN Việt Nam được thực hiện bài bản, khoa học, minh bạch, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế.

KBNN đã xây dựng các công cụ và quy trình nghiệp vụ phục vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo mục tiêu an toàn và hiệu quả theo hướng điện tử hóa. Cụ thể, hoàn thiện việc xây dựng và vận hành hệ thống tài khoản thanh toán tập trung; nghiên cứu xây dựng các công cụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ, xây dựng hệ thống dự báo luồng tiền, đề án mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp. 

Mặc dù vậy, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, công tác quản lý ngân quỹ nhà nước của KBNN Việt Nam theo định hướng mới vẫn còn một số tồn tại như chưa triển khai một cách đồng bộ tất cả nghiệp vụ, tính hiệu quả chưa thực sự cao do các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước chưa được triển khai một cách toàn diện.

Theo ông David Cowen, Giám đốc Văn phòng xây dựng năng lực IMF tại Thái Lan (CDOT), việc cải cách hoạt động quản lý ngân quỹ là rất quan trọng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ điện tử, công nghệ số ngày nay không thể tách rời với mỗi nhà nước trong nền kinh tế vĩ mô.

Hoạt động quản lý ngân quỹ tốt, trước hết giúp đảm bảo ngân quỹ sẵn sàng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán của Chính phủ tại mọi thời điểm, sau đó là hỗ trợ hoạt động quản lý nợ của Chính phủ, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, hỗ trợ sự phát triển của thị trường tài chính.

Theo thông lệ quốc tế, hoạt động quản lý ngân quỹ gồm 4 nội dung là xây dựng và hoàn thành hệ thống tài khoản thanh toán tập trung (TSA), phát triển hệ thống dự báo luồng tiền, đầu tư ngân quỹ và quản lý rủi ro ngân quỹ. Hiện nay, xu hướng quản lý ngân quỹ đang chuyển dần từ truyền thống (trên cơ sở dự báo dài hạn năm, quý, tháng) sang hướng hiện đại (trên cơ sở dự báo ngắn hạn hơn theo ngày, tuần) với các hình thức đầu tư ngân quỹ hiện đại hơn, tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính, tiền tệ như hoạt động mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, đầu tư qua đêm. Đây cũng là những bước đệm quan trọng, là xu thế phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp số 4.0.

Trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận về các nội dung quản lý ngân quỹ; dự báo dòng tiền; tài khoản TSA, bộ đệm ngân quỹ và số dư ngân quỹ tối ưu; kinh nghiệm của các quốc gia.

Minh Huệ