Bộ Tài chính: Sẽ nâng cấp 195 dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4

 
(TCT online) - Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 195 thủ tục hành chính (TTHC) hiện đang ở mức độ 1, 2.
 
 
Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 987 thủ tục, trong đó bao gồm: 127 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 404 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 163 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 293 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
 
Ngày 21/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2204/QĐ-BTC ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018 - 2019. Theo đó, dự kiến sẽ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 195 TTHC (hiện đang ở mức độ 1, 2) và thực hiện nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với 93 TTHC.
 
Cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hoá công tác quản lý ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ Tài chính là một trong số những bộ, ngành thực hiện tốt công tác này, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao./.
Theo TBTC online