Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia

(TCT online) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2043/QĐ-BTC- Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và một cửa ASEAN (ASW), cải cách kiểm tra chuyên ngành (KTCN) và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
 
 
Theo đó, Bộ Tài chính đặt ra các mục tiêu đáng chú ý, như: Phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa quy trình, phát triển phần mềm, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo triển khai 100% các thủ tục hành chính theo kế hoạch chung của Chính phủ.
 
Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện NSW thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử. Các chứng từ điện tử được cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.
 
Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối – cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
 
Bên cạnh đó, đối với công tác quản lý chuyên ngành, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành cắt giảm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và KTCN trước khi thông quan; cải cách toàn diện hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), giảm số lô hàng nhập khẩu thuộc diện KTCN tại cửa khẩu xuống dưới 10%.
 
Hoàn thiện về cơ chế quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới.
 
Đặc biệt, năm 2019, trình Quốc hội Đề án thí điểm thực hiện Cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt hàng XNK thuộc diện KTCN; đồng thời tất cả các lô hàng thuộc diện KTCN trước thông quan phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra.
 
Triển khai đầy đủ Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) theo lộ trình mà Việt Nam đã cam kết./.
PV

Tin mới

Các tin khác