Văn phòng Chính phủ và WB hợp tác đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử

(TCT online) - Ngày 20/10/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã ký văn kiện Khung Đối tác thể hiện mong muốn hợp tác nhằm hiện đại hóa và tăng cường hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác điều hành của chính phủ. Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020.
 
 
Hai bên đã cam kết chia sẻ kiến thức, ý tưởng, bài học kinh nghiệm, và cùng thực hiện nghiên cứu, đánh giá và các hoạt động khác mà hai bên cùng quan tâm nhằm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Hai bên cũng sẽ thu hút sự tham gia và hợp tác cùng các bên liên quan khác. Trong quá trình thực hiện khung đối tác vừa ký hai bên sẽ huy động nguồn lực về con người, tài chính và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và trong nước trong từng lĩnh vực liên quan đến chính phủ điện tử, nội các điện tử, lấy ý kiến điện tử và dịch vụ điện tử.
 
Khung Đối tác này được hỗ trợ bởi đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australian và Ngân hàng Thế giới. Chính phủ Australian  và Ngân hàng Thế giới cùng bày tỏ sự vui mừng được hỗ trợ Văn phòng Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển và thực hiện nghị quyết về chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020 và tới 2025. 
Minh Đức