8 tháng, Cục Thuế Thái Nguyên thu NSNN đạt 70% dự toán

(TCT Online) - Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Thái Nguyên đã quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, luỹ kế đến 31/8 thu đạt 6.931 tỷ đồng, bằng 70% dự toán năm, loại trừ tiền sử dụng đất thu được 5.921 tỷ đồng, bằng 69% dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ năm trước.

Đạt được kết quả trên là do tình hình kinh tế cả nước nói chung và kinh tế địa phương nói riêng duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; môi trường đầu tư của  tỉnh được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư đạt kết quả cao. 

Ngoài ra, thủ tục hành chính được cải cách mạnh mẽ, tạo động lực cho DN phát triển sản xuất. Đồng thời, công tác quản lý thuế đã có nhiều chuyển biến, hiệu quả hơn, đã tác động tích cực vào kết quả thu ngân sách.

Cụ thể, cơ quan thuế đã đẩy mạnh khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Đến nay các dịch vụ này đã được triển khai tại 9 huyện, thị xã, TP và văn phòng Cục Thuế với hơn 4.300 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt trên 98% DN đang hoạt động. 

Năm 2018, Cục Thuế Thái Nguyên được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu NSNN đạt 9.912 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán được giao, Cục Thuế Thái Nguyên tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, có biện pháp khai thác, quản lý tốt nguồn thu ở các chỉ tiêu còn khó khăn.

HH