Kho bạc Nhà nước thí điểm nhắn tin thông báo biến động số dư tài khoản

(TCT Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS (VNPT, Viettel, Mobifone...) để chuyển thông tin về biến động số dư tài khoản cho chủ tài khoản và kế toán trưởng của đơn vị sử dụng NSNN.

  

Vào ngày có phát sinh giao dịch, mỗi tài khoản sẽ nhận được 2 tin nhắn thông báo (1 tin nhắn gửi chủ tài khoản và 1 tin nhắn gửi kế toán trưởng), giúp cho thủ trưởng và kế toán trưởng nắm được biến động số dư tài khoản và kiểm soát được hoạt động thu chi trong ngày.

Trước mắt, KBNN lựa chọn 2 địa bàn để triển khai thí điểm là TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. KBNN đang chuẩn bị các bước để triển khai dự án.

Dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thành các công việc, như tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ SMS, xây dựng chương trình để chiết xuất dữ liệu từ hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), xây dựng mô tả nghiệp vụ về phương án chiết xuất dữ liệu, kiểm thử chương trình, tổ chức nghiệm thu để triển khai thí điểm trong tháng 10 và 11/2018.

Sau thời gian thí điểm, KBNN sẽ đánh giá kết quả, xây dựng phương án triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

HH