6 tháng đầu năm 2018: Vĩnh Phúc đã cấp mới MST cho hơn 41.000 NNT

(TCT Online) - Theo thông tin từ Cục Thuế Vĩnh Phúc, lũy kế đến 15/6/2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp và quản lý  846.396 MST.

 

Trong đó, số NNT đang hoạt động 825.923 MST gồm: DN tổ chức kinh tế, hợp tác xã là 6.822 MST; đơn vị lực lượng vũ trang, hành chính sự nghiệp khác 1.218 MST; nhà thầu nộp thay 183  MST; hộ kinh doanh 13.269 MST; thuế TNCN 576,209 MST; mã số thuế đất phi nông nghiệp là 228,222 MST. Số NNT tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn năm 2018: 379 MST (DN 342; hộ kinh doanh 37). Số NNT ngừng hoạt động kinh doanh là 20,093 MST.

Riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp mới MST cho DN tổ chức kinh tế, hợp tác xã là 605 MST; đơn vị lực lượng vũ trang, hành chính sự nghiệp khác 6 MST; nhà thầu nộp thay 19 MST; hộ kinh doanh 297 MST; thuế TNCN 38.952 MST; mã số thuế đất phi nông nghiệp 743 MST. Ngoài ra, số NNT tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn đến tháng 6 năm 2018 là 379 MST (DN 342; hộ kinh doanh 37); số DN ngừng hoạt động, đóng MST trong 6 tháng đầu năm 2018 là 556 MST.

Cùng việc quản lý và cấp mới MST, Cục Thuế cũng đã tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn với số tiền đề nghị hoàn là 819.267 triệu đồng, trong đó đã xử lý hoàn thuế được 241 hồ sơ với số tiền đã hoàn là 404.645 triệu đồng. Đối với kê khai nộp thuế điện tử, đến nay toàn tỉnh đã có có hơn 99% DN tham gia. 

Tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử so với tổng số chứng từ nộp thuế đạt trên 95% và tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử so với tổng số tiền nộp thuế đạt trên 98%. đặc biệt trong 6 tháng đầu năm nhiều phòng, chi cục thuế đã đạt tỷ lệ 100% trên cả 3 chỉ tiêu.

Minh Đức