Tiếp nhận 6.184 đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong ngày 6/5

(TCT Online) - Trong ngày 6/5 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận 6.184 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 3.930, cá nhân là 2.254. 

 

Ngành thuế đã tiếp nhận trên 24.050 tỷ đồng đề nghị gia hạn tiền thuế, thuê đất của người nộp thuế

(TCT Online) - Tính đến ngày 4/5, cả nước có tổng cộng trên 75.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 24.054 tỷ đồng.

Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 101.000 tỷ đồng

(TCT Online) - Trên cơ sở số thu tháng 4, Tổng cục Hải quan ước tính, tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2020 là 101.000 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, bằng 28% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Một ngày tiếp nhận trên 8.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

(TCT Online) - Trong ngày 28/4, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 8.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 6.587, cá nhân là 1.489 hồ sơ.  

Tiếp nhận 49.233 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

(TCT Online) - Theo số liệu mới nhất, tính đến hết ngày 27/4, đã có 49.233 người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong đó, 48.210 hồ sơ của doanh nghiệp và 1.023 hồ sơ của cá nhân, tương ứng với số tiền thuế, tiền thuê đất đề nghị gia hạn là 11.115 tỷ đồng.

Hơn 46.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã được gửi đến cơ quan thuế

(TCT Online) - Tính đến hết ngày 26/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 7.374,1 tỷ đồng.

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ/ngày

(TCT onlien) - Đây là một trong những nội dung đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, trong đó nêu rõ người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.