Cân nhắc bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho Ủy ban Chứng khoán

(TCT online) - Đó là nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại buổi thảo luận về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi, diễn ra ngày 9/9 tại Hà Nội. 
 
 
Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán sửa đổi có 2 phần. Phần thứ nhất về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, với 8 nhóm vấn đề lớn gồm, chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá; điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng; chào bán trái phiếu riêng lẻ của DN không phải là công ty đại chúng; chào bán chứng khoán riêng lẻ của DN khởi nghiệp sáng tạo; vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; mô hình của sở giao dịch chứng khoán; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức hoạt động và đăng ký giao dịch bảo đảm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Phần thứ hai về một số nội dung lớn khác, gồm nguyên tắc áp dụng luật, giải thích từ ngữ, thanh toán ngân hàng, công bố thông tin.
 
Theo đó, về chào bán trái phiếu riêng lẻ của DN không phải là công ty đại chúng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị luật hóa quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với DN không phải là công ty đại chúng tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP vào Luật DN. Theo lý giải, quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất và phân định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán và Luật DN đối với hai loại hình là công ty đại chúng và DN không phải là công ty đại chúng. Theo đó, Luật Chứng khoán điều chỉnh đối với phát hành chứng khoán của công ty đại chúng và Luật DN điều chỉnh phát hành chứng khoán (trong đó có trái phiếu riêng lẻ) của DN không phải là công ty đại chúng.
 
Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, về cơ bản, dự thảo luật được tiếp thu theo hướng Ủy ban Chứng khoán là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quy định. Đồng thời, Ủy ban Kinh tế đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để  tăng thêm thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán. Về mô hình của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Kinh tế đề nghị chỉnh lý Khoản 1 Điều 43 của dự thảo thành “Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là DNNN được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật DN”. 
 
Thảo luận về việc bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, quy định hiện hành giao quyền đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước cho bộ, cơ quan ngang bộ, SCIC và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước. Nay dự thảo luật lại giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho Ủy ban Chứng khoán nên cần thảo luận kỹ, đảm bảo nguyên tắc tăng thêm thẩm quyền, nhưng không trái với xu thế hiện hành. Đặc biệt khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phân tích, nếu quy định chức năng đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho Ủy ban Chứng khoán sẽ mâu thuẫn với Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước, thì Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị thận trọng việc bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tránh gây mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật.
 
Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất hướng tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật. Cụ thể, việc luật hóa Nghị định số 163/2018/NĐ-CP là cần thiết nhưng qua thảo luận cho thấy chưa đủ điều kiện, do chưa đánh giá được tác động, trong khi đây là một trong những quy trình bắt buộc theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đây cũng là vấn đề được đặt ra theo kết luận tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng việc đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vượt quá quy định hiện hành, nên cần cân nhắc. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần rà soát để hoàn chỉnh báo cáo, gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.
Minh Huệ