Diễn đàn nghiệp vụ
(TCT online) - Đối với Việt Nam, việc ký kết hiệp định thuế đa phương không chỉ để sửa đổi các hiệp định thuế song phương một cách đồng bộ và hiệu quả, nhằm thực thi các biện pháp hiệp định thuế đã được đưa ra tại Dự án ...
Cải cách và hiện đại hóa

(TCT-online) Từ 01/8/2020, Tổng cục Thuế triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc. Theo đó, người dân ...

Chinh sách mới
(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 528/CT-TTHT ngày 4/3/2020 của Cục Thuế Trà Vinh về việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 của Chi nhánh Viettel Trà Vinh. Ngày 15/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn ...