Nâng cao năng lực thẩm định đơn sở hữu công nghiệp để thu hút đầu tư.

(TCT online) - Thông tin từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, ngày 24/11 đã diễn ra lễ ký kết Biên bản Thảo luận giữa JICA và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho Dự án  “Nâng cao năng lực thẩm định đơn sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ”.

Theo đó, dự án nhằm mục tiêu cải thiện tính ổn định và tin cậy trong vận hành và thực tiễn thẩm định sáng chế thông qua việc nâng cao năng lực thẩm định sáng chế cho đội ngũ thẩm định viên, sửa đổi bổ sung quy chế thẩm định sáng chế, xây dựng bộ công cụ kiểm soát chất lượng thẩm định sáng chế… cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, số lượng đơn đăng ký sáng chế trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao tăng mạnh (từ 2.896 đơn năm 2009 tăng hơn gấp đôi lên 6.174 đơn năm 2018).

Do vậy, vấn đề đặt ra là cần phải thẩm định kịp thời, đồng thời đảm bảo chất lượng thẩm định (tính minh bạch, tính khả đoán, tính thống nhất, tính chính xác). Dự án được kỳ vọng giúp cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như thu hút các DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2023 (24 tháng);  đơn vị thực hiện là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tập trung vào các nội dung cụ thể như sửa đổi bổ sung quy chế thẩm định sáng chế; xây dựng bộ công cụ kiểm soát chất lượng thẩm định sáng chế; tổ chức hội thảo/đào tạo nhằm nâng cao năng lực thẩm định sáng chế cho đội ngũ thẩm định viên.

Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật