Số lượng DN thành lập mới và hoạt động trở lại có chiều hướng khả quan

(TCT online) - Đây là nhận định của Tổng cục Thống kê trong buổi họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội cả nước quý III và 9 tháng năm 2020 tổ chức ngày 29/9 tại Hà Nội.

Theo Tổng cục Thống kê, số lượng DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2020 đạt 133,6 nghìn DN, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy DN lạc quan hơn về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2020 với 81% số DN đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn.

Cụ thể, về tình hình đăng ký DN, Tổng cục Thống kê nhận định, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trùng vào tháng Bảy âm lịch nên trong tháng 9/2020, cả nước có 10,3 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83 nghìn lao động, giảm 23,1% về số DN, giảm 29,6% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng trước. Như vậy, tính chung 9 tháng, cả nước đã có gần 99 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 777,9 nghìn lao động, giảm 3,2% về số DN, nhưng tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích chi tiết hơn cho thấy, vốn đăng ký bình quân của một DN thành lập mới trong 9 tháng đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.173,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 29,5 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3.601,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 34,6 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 133,6 nghìn DN, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều hướng khác, con số thống kê của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có 27,6 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; gần 12,1 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%; 36,5 nghìn DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,6%.

Liên quan đến kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thống kê của Tổng cục Thống kê trong quý III/2020 cho thấy, có 32,2% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2020 tốt hơn quý II/2020; 31,9% số DN đánh giá gặp khó khăn và 35,9% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý IV/2020 so với quý III/2020, có 45,6% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 19% số DN dự báo khó khăn hơn và 35,4% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định hơn.

Lâm Phong

Gửi bình luận


Mã bảo mật