Điều chỉnh phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

(TCT online) - Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại sẽ tăng từ 800.000 đồng/hồ sơ lên mức 3.500.000 đồng/hồ sơ. 

Theo đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại, thì mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại sẽ tăng từ 800.000 đồng/hồ sơ lên mức 3.500.000 đồng/hồ sơ. 
Như vậy, so với trước đây chỉ thẩm định hồ sơ, thì nay theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp phải tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại và thẩm định hồ sơ bổ nhiệm thừa phát lại. Do khối lượng công việc thực hiện tăng, nên chi phí thực hiện cũng tăng theo để bù đắp chi phí. Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại là 500.000 đồng/hồ sơ. Bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại đối với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Gửi bình luận


Mã bảo mật