Hà Nội trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua bưu điện

(TCT online) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có thông báo số 817/TB-KH&ĐT về việc thưc hiện trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội.
 
 
Theo đó, Sở thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15-5-2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19. Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu dừng các hoạt động đông người, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, công dân thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, giảm bớt số lần đi lại khi đăng ký doanh nghiệp.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo: Từ ngày 4-8, Sở thực hiện trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội năm 2020, cho doanh nghiệp nhận tại trụ sở hoặc địa chỉ do doanh nghiệp đăng ký. Đơn vị thực hiện chuyển trả kết quả là Bưu điện thành phố Hà Nội. Kinh phí chuyển trả kết quả từ nguồn ngân sách Thành phố, hỗ trợ 100%.
                                                             Thái Dương
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật