Nhà đầu tư không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

(TCT Online) - Đó là khuyến cáo vừa được Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra đối với nhà đầu tư, DN phát hành, tổ chức phân phối trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Qua báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về hoạt động phát hành TPDN cho thấy, khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ trong tháng 5 là 27.061 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ trong 5 tháng đầu năm nay đã lên tới 91.616 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, các DN bất động sản gia tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu.

 

Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã đưa ra khuyến nghị với các nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư cần tiếp cận đầy đủ thông tin, phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp. Đặc biệt, yêu cầu DN phát hành, tổ chức phân phối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính, bao gồm cả việc huy động vốn trái phiếu (số lượng đợt phát hành, khối lượng đã phát hành, dư nợ tại thời điểm dự kiến phát hành, việc thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành); mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... Bộ Tài chính nhấn mạnh, chỉ khi nắm rõ thông tin và cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro có thể gặp, nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư cá nhân mới nên mua trái phiếu. Đặc biệt, nhà đầu tư không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao, vì có khả năng không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi) nếu DN phát hành gặp khó khăn.

 

Về phía tổ chức phân phối, Bộ Tài chính khuyến nghị không chào mời phân phối trái phiếu bằng mọi giá cho nhà đầu tư, có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, đặc điểm của trái phiếu, quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu, các cam kết; nghĩa vụ của DN phát hành, nghĩa vụ của tổ chức phân phối đối với trái phiếu. Đồng thời, có biện pháp quản lý để tuân thủ đầy đủ, đúng hạn cam kết về mua lại trái phiếu với nhà đầu tư khi phân phối trái phiếu.

 

Đối với các DN, ngoài việc tính toán cụ thể dòng tiền để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ; tuân thủ quy định của pháp luật, thì cần sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gắn với mục đích phát hành; không vì mục tiêu bán cho nhà đầu tư cá nhân mà chia nhỏ thành nhiều đợt phát hành với nhiều mã. Mặt khác, phải có biện pháp để thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết với nhà đầu tư, bao gồm cam kết về mua lại trái phiếu trước hạn.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về TPDN.

 

Hương Quỳnh

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật