Khai trương Trung tâm điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(TCT online) - Ngày 22-5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khai trương thử nghiệm Trung tâm điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 
 
Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đặc biệt là những việc tham mưu của Bộ trong xây dựng thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đi đầu trong đổi mới, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan rất hữu ích; qua đó cung cấp thông tin về tình hình thực tế và tăng tính minh bạch, công khai… 
 
“Việc khai trương Trung tâm thể hiện việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng tới cách quản trị thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội.”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh. 
 
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Trung tâm điều hành nói trên được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ thông qua công nghệ hiện đại. Qua đó, Bộ sẽ làm tốt công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá trên tinh thần đầy đủ, bảo đảm chính xác khoảng thời gian ngắn nhất...làm đầu vào thông tin cho các bên sử dụng. Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế-xã hội và quản trị nội bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Một số nội dung chủ yếu do Trung tâm cung cấp gồm: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu thầu.
     Thái Dương

Gửi bình luận


Mã bảo mật