TP HCM chỉ đạo xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất

(TCT online) - Ngày 6/4/2020, UBND TP HCM vừa có chỉ đạo xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn thành phố. 

Theo chỉ đạo của UBND TP, đối với các khu đất đã ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND quận/huyện thực hiện trách nhiệm quản lý về đất đai tại địa phương, theo dõi và thường xuyên kiểm tra việc SDĐ của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê cho phép chuyển mục đích SDĐ; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xử lý các vi phạm về đất đai. 

 

Đối với các khu đất đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thuê đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, UBND TP HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với tổ chức SDĐ để sớm hoàn tất các thủ tục có liên quan, hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ và đưa đất vào sử dụng. Đối với các khu đất đang thực hiện thủ tục xác định giá đất tính thu tiền SDĐ, đơn giá thuê đất, các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp thực hiện và thu nộp vào NSNN; báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý cho UBND TP. Đối với các khu đất đã xác định xong tiền SDĐ nhưng chưa nộp hoặc mới tạm nộp, các cơ quan chức năng thông báo cho người SDĐ thực hiện nộp NSNN; xử lý hoàn tất trước ngày 31/5/2020. 

Cũng theo UBND TP, đối với các khu đất mà người SDĐ có vi phạm pháp luật đất đai, UBND quận/huyện kiểm tra và lập biên bản hành vi vi phạm để xử lý. Đối với các khu đất chậm đưa vào sử dụng, đã có công trình nhưng để trống và chậm tiến độ xây dựng, UBND quận/huyện làm việc với tổ chức SDĐ, lập biên bản kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, vướng mắc, khó khăn và có cam kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng, đầu tư xây dựng. 

Nguyên Phạm

Gửi bình luận


Mã bảo mật