Gần 50% DN xây dựng dự báo quý II sẽ khó khăn hơn

(TCT online) - Con số này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra trong Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý I và dự báo quý II/2020.

Cụ thể, theo nhận định của các DN xây dựng, trong quý I/2020 tình hình sản xuất kinh doanh không mấy khả quan với 52,5% DN đánh giá giữ ổn định và tốt hơn, 47,5% nhận định khó khăn hơn. Bước sang quý II, 53,1% DN dự báo tình hình giữ ổn định và tốt hơn, có 46,9% dự báo khó khăn hơn. Trong đó, có 19,0% DN ngoài nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 34,5% DN giữ ổn định và 46,5% khó khăn hơn so với quý I/2020; tỷ lệ này của khu vực DN FDI là 12,1% tốt hơn, 38,1% giữ ổn định và 49,8% khó khăn hơn; khu vực DNNN là 11,8% tốt hơn, 34,1% giữ ổn định và 54,1% khó khăn hơn.
Về chi phí sản xuất kinh doanh, kết quả khảo sát quý I/2020 cho thấy, có 33,7% DN nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định, 18,8% nhận định giảm và 47,5% đánh giá tăng so với quý IV/2019. Dự báo quý II/2020 so với quý I/2020, có 31,1% dự báo tổng chi phí sản xuất giữ ổn định, 20,7% dự báo giảm và 48,2% dự báo tăng. 
Vì thế, trong các quý tiếp theo, cộng đồng DN xây dựng kiến nghị cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ hành chính, giảm các thủ tục chồng chéo; đẩy mạnh giao dịch hành chính điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ban ngành để giảm số lượng báo cáo của DN. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang làm ngưng trệ nhiều hoạt động xã hội, các DN đề nghị đươc giảm lãi suất, giãn nợ, giảm thuế, đồng thời có giải pháp hiệu quả cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn từ NSNN.
Minh Đức 
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật