Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu hết quý III là hơn 2.000 tỷ đồng

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa công khai tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) trong quý III/2019. 

Theo đó, hết quý III, số dư quỹ BOG là hơn 2.019 tỷ đồng; tổng số trích quỹ BOG (từ 1/7- 30/9/2019) là 2.518,191 tỷ đồng. Trong quý III, cơ quan quản lý không sử dụng quỹ BOG; lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương là 1 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư quỹ BOG âm là 12 triệu đồng.

Việc công bố số dư này nhằm thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

Trước đó, số dư quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là hơn 3.504 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG đến hết quý I/2019 âm 620 tỷ đồng; số dư quỹ BOG đến hết quý II  âm 499,932 tỷ đồng.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật