Nhìn lại 20 năm thực thi Luật Doanh nghiệp và yêu cầu cải cách.

Ngày 18/11, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “20 năm Luật Doanh nghiệp: Thành tựu, bài học và yêu cầu cải cách”.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu các cơ quan bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế, hiệp hội DN; các công ty tư vấn luật, chuyên gia và viện nghiện cứu nhằm trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến quá trình ra đời, thực thi của Luật DN.

Theo đó, năm 1999, Luật Doanh nghiệp ra đời trên cơ sở hợp nhất Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990, tạo ra khung khổ pháp lý chung cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường cũng như tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại hình DN. Đồng thời, Luật đối với DN; đảm bảo an toàn, quyền và tài sản trong kinh doanh được pháp luật bảo vệ; giảm, thu hẹp và loại bỏ rủi ro từ chính sách, thể chế và thực thi luật pháp. Qua 20 năm, Luật DN đã trải qua 2 lần sửa đổi, thay thế vào các năm 2005 và 2014, hiện đang xin ý kiến sửa đổi tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã tham gia chia sẻ về thực trạng phát triển DN tư nhân Việt Nam qua các phiên bản Luật DN cũng như những đổi mới căn bản trong nội dung các phiên bản của Luật DN nhìn từ quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường ở nước ta cũng như yêu cầu hoàn thiện và thực thi quản trị công ty. Đáng chú ý, một số nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo này, đó là việc xem xét Luật DN trong các quy định pháp luật liên quan; các cam kết quốc tế để đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ hơn, qua đó đề xuất các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện nội dung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi Luật DN.

Tin, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật