Xem xét giảm thuế, phí chuyển nhượng đất nông nghiệp, khuyến khích tích tụ đất sản xuất quy mô lớn.

Với chủ đề “Chính sách đất đai và sự phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Diễn đàn Nông nghiệp mùa thu 2019 do Liên minh nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) tổ chức ngày 24/10 tiếp tục gợi mở những khuyến nghị về chính sách thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp.

Theo đó, trong thời gian qua, thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp đã phát triển nhanh với tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được thuê, mua ngày càng tăng. Đặc biệt, kể từ khi Luật Đất đai có hiệu lực từ năm 2013; Luật sửa đổi các luật về thuế năm 2014 đã khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, DN thực hiện dồn điền đổi thửa, nhận chuyển nhượng hoặc thuê lại quyền sử dụng đất để phát triển trang trại; hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, tạo ra chuyển biến trong việc sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tập trung sản xuất quy mô hàng hóa lớn.

Tuy nhiên, cùng với các rào cản chính sách (như DN trong nước không được giao đất có thu tiền sử dụng đất nông nghiệp mà chỉ được thuê đất để đầu tư sản xuất nông nghiệp; DN nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất), thì hiện nay mức thuế và phí liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp đang bị áp chung như các bất động sản khác với thuế suất TNCN là 2% đang là điểm nghẽn trong tích tụ đất đai gắn với thị trường.

Do đó, diễn đàn này khuyến nghị Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sớm xem xét giảm thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp để một mặt tăng cường giao dịch chính thức đất nông nghiệp theo tín hiệu thị trường. Mặt khác, cần bỏ hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển nhượng hiện nay làm mức khởi điểm để đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp theo kiểu lũy tiến. Có như vậy mới kích hoạt sự hoạt động của Quỹ phát triển đất, từ đó xây dựng được thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn cũng như phát huy quyền tài sản đối với đất nông nghiệp, định hướng độc lập theo hướng giá trị tài sản đất và bất động sản gắn liền với quy hoạch vùng.

Tin, ảnh: Tiến Dũng  

Gửi bình luận


Mã bảo mật