PV GAS tiếp tục đứng thứ 3 trong top 1.000 DN nộp thuế lớn nhất Việt Nam 2018

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2018. Theo đó, Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) tiếp tục đứng thứ 3 trong danh sách.

Qua 3 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2018), căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp của Tổng cục Thuế, có 555 DN có 3 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000 của năm 2018, 2017 và 2016. Thứ hạng của PV GAS liên tục trong 3 năm đó đều chiếm vị trí thứ 3 với những thành tích nổi bật.
 
Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các DN trong danh sách V1000 năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu ngân sách về thuế TNDN, tăng 8,3% so với số thuế TNDN đã nộp của các DN thuộc danh sách V1000 năm 2017. Trong đó, khu vực ngoài quốc doanh chiếm 66,4% trong tổng số nộp thuế của V1000 và tập trung chủ yếu tại các tỉnh/TP lớn như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai...
Cũng theo thống kê, 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2018 có hoạt động kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn là công nghiệp chế biến chế tạo (chiếm 33,37%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (chiếm 18,78%); kinh doanh bất động sản (chiếm 10,74%). 
Đáng chú ý, trong danh sách 1000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2018 đã loại ra 299 DN có tên trong danh sách V1000 năm 2017, đồng thời bổ sung 299 DN không thuộc danh sách V1000 năm 2017 vào danh sách 1000 DN nộp TNDN lớn nhất năm 2018, do đáp ứng được các tiêu chí của Tổng cục Thuế. 
Năm 2018, PV GAS đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục thuộc hàng dẫn đầu Tập đoàn dầu khí Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận, đóng góp lớn cho NSNN với gần 5.400 tỷ đồng (tỷ trọng lớn là thuế TNDN). Cùng thời điểm này, PV GAS đã vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4-52% (sản xuất và cung cấp trên 9,6 tỷ m3 khí, trên 1,6 triệu tấn LPG, trên 95 ngàn tấn condensate), trong đó chỉ tiêu sản lượng LPG và Condensate về đích sớm so với kế hoạch từ 2-3 tháng; các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 33-83% (doanh thu 74.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.098 tỷ đồng), về đích trước kế hoạch 2-3 tháng và tăng từ 12%-14% so với năm 2017 và là top đầu các đơn vị trong tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 26%, trên vốn điều lệ đạt 59%; tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, 60% thị phần LPG cả nước. 
Trong hoạt động tài chính, PV GAS đảm bảo quản lý, bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả, hoàn thành thanh toán cổ tức 40% vốn điều lệ. Ngoài ra, trên cơ sở kế hoạch năm 2018 được tập đoàn chấp thuận, PV GAS đã tổ chức rà soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch tiết kiệm, tiết giảm chi phí như phân giao kế hoạch tiết giảm, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Qua đó đã tiết giảm được trên 170 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu tiết giảm từ chi phí vận hành/quản lý phân xưởng/quản lý chung; chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng và đầu tư. 
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật