Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Doanh nghiệp

(TCT Online) - Tại phiên họp thứ 38 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 16/10, Chính phủ đã trình dự thảo Luật DN (sửa đổi) với nội dung sửa đổi 66 điều, bãi bỏ 2 điều, bổ sung 1 chương và 8 điều.

Theo báo cáo, bên cạnh những mặt tích cực, một số nội dung của Luật DN không còn phù hợp với thực tiễn, tạo gánh nặng chi phí, thời gian cho DN trong việc tuân thủ; một số nội dung không còn tương thích với một số quy định của luật mới ban hành. Qua rà soát, một số quy định chưa thực sự tạo thuận lợi cho cổ đông, nhà đầu tư, thậm chí tạo thêm rào cản Quy định về tổ chức lại DN còn có một số bất cập, hạn chế. Cùng với đó, các quy định về hộ kinh doanh đã cho thấy một số hạn chế pháp lý cản trở cơ hội kinh doanh. 

Trên cơ sở đó, dự thảo luật bãi bỏ 2 thủ tục không còn cần thiết gồm thủ tục thông báo mẫu dấu (Điều 44); thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý DN (Điều 12); bổ sung quy định về đăng ký DN qua mạng thông tin điện tử. Về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, sửa đổi quy định về thời hạn góp vốn điều lệ; mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông công ty; bổ sung quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc huy động vốn.

Nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, dự thảo luật đã sửa đổi quy định về DNNN. DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được cụ thể hóa bằng tiêu chí Nhà nước “sở hữu trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” của DN đó. Dự thảo bổ sung quy định để mở rộng phạm vi đối tượng người có liên quan không được làm thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc; sửa đổi quy định về cổ phần ưu đãi biểu quyết do Nhà nước nắm giữ. 

Dự thảo luật đã bổ sung Chương VIIa về hộ kinh doanh, quy định rõ ràng địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự; bãi bỏ hạn chế của quy định hiện hành đối với hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, sửa đổi các quy định có liên quan về hợp nhất, sáp nhập DN để đảm bảo tương thích với quy định của Luật Cạnh tranh 2018; bổ sung quy định về chuyển đổi DN tư nhân thành công ty cổ phần và chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN. 

M. Huệ

 

Tin mới

Các tin khác