Tập trung cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(TCT online) - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và tổ chức hội thảo “Kiến nghị quan điểm, phương hướng cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030, kế hoạch 2021-2025”.
 
 
Theo báo cáo của CIEM, mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước nhằm xác định va trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước; chủ yếu thông qua cổ phần hóa, thoái vốn để có cơ cấu hợp lý hơn. Dự kiến, từ năm 2011-2020, sẽ chuyển đổi sở hữu của 750 doanh nghiệp nhà nước thông qua cổ phần hóa. Riêng giai đoạn từ 2016 đến tháng 6-2019, cơ quan chức năng đã chuyển 185 nghìn tỷ đồng là kết quả cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước về ngân sách, đạt 74% kế hoạch.
 
Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước cũng bộc lộ không ít bất cập, như: Hiệu quả đầu tư vốn nhà nước thấp hơn so với các thành phần kinh tế khác, các chỉ tiêu về thu ngân sách, tạo việc làm...ngày càng giảm; vai trò dẫn dắt, điều tiết hoặc định hướng của doanh nghiệp nhà nước chưa được thể hiện rõ, sức lan tỏa chưa cao; chỉ số quay vòng vốn của doanh nghiệp thấp...
 
Theo TS Trần Đình Thiên, trong hoạt động cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước phải xác định rõ các nguồn lực xã hội, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, nhấn mạnh quan điểm “thế nào là chủ đạo?” cũng như đánh giá đúng, đủ về mặt được và chưa được của khu vực này. Cơ quan chức năng cần chú ý phân bổ vốn, nguồn lực một cách hợp lý, rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân nhân về việc cổ phần hóa chậm. Đặc biệt, cần nhấn mạnh quan điểm khuyến khích kinh tế tư nhân, tạo điều kiện tốt để khu vực này phát triển, đóng vai trò quan trọng hơn vào nền kinh tế...
 
Định hướng đến năm 2030, hầu hết doanh nghiệp nhà nước sẽ có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, phấn đấu có 3-5 đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế; có 1-3 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Từ nay đến năm 2025 sẽ chuyển khoảng 90% đơn vị trong tổng số 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
      Thái Dương
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật