Khởi động Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam - VRDF 2019

Ngày 13/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin một số nội dung trước thềm Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo Bộ KH&ĐT cho biết, VRDF được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2018, kế thừa Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) trước đây, nhưng nội dung mang tính bao trùm hơn, trong đó gồm cả các vấn đề về cải cách và phát triển của Việt Nam, với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong và ngoài nước, khu vực tư nhân. Tiếp nối thành công của VRDF 2018, Bộ KHĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng cho phép phối hợp với WB và các đối tác phát triển của Việt Nam tổ chức VRDF 2019.

Diễn đàn là nơi tập hợp các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các chuyên gia, các nhà cải cách, cũng như các tổ chức/cá nhân liên quan, quan tâm đến sự phát triển của đất nước mong muốn trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề cải cách và phát triển của đất nước để tìm kiếm và đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, các hành động cụ thể thông qua các cơ quan tổ chức diễn đàn. Đồng thời, thông qua Diễn đàn cùng với các hoạt động truyền thông sâu rộng sẽ tạo ra sự chia sẻ và đồng thuận của xã hội về những giải pháp cải cách hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Diễn đàn này được kỳ vọng sẽ trở thành Diễn đàn cải cách và phát triển thường niên lớn nhất Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới, đề xuất được những giải pháp, hành động cải cách và phát triển có tính khả thi cao.

Mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Hiện nay, nền kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang được chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì các cân đối vĩ mô lớn. Cùng với đó, Việt Nam chuẩn bị kết thúc Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần thứ ba của mình cho thời kỳ 2011-2020 để bước sang một thập kỷ, kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội phát triển mới đi liền với nhiều thách thức lớn. Đặc biệt, Việt Nam đang xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó một số văn kiện quan trọng nhất bao gồm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Do đó, VRDF 2019 kỳ vọng, thông qua các bài trình bày, các phần thảo luận của các diễn giả quốc tế và trong nước hàng đầu, các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ có hiểu biết toàn diện, sâu sắc hơn về bối cảnh quốc tế mới và các xu hướng lớn toàn cầu trong một, hai thập kỷ tới và ảnh hưởng của chúng tới Việt Nam; yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo hướng hội nhập; động lực tăng trưởng mới của Việt Nam. Ngoài ra sẽ cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 dựa trên các nghiên cứu thực chứng, khoa học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước phù hợp.

Cũng theo Bộ KHĐT, một trong những điểm khác biệt của VRDF 2019 so với VRDF 2018 là VRDF 2019 được tổ chức sớm hơn VRDF 2018 nhằm mục đích thu nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế có uy tín cho nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2020, phương hướng và nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 dự kiến trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (Khóa XII) vào tháng 10 tới. Đồng thời, VRDF 2019 sẽ cung cấp đầu vào cho việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thông qua việc đề xuất các ưu tiên, các trọng tâm cải cách và phát triển cho giai đoạn phát triển tới của đất nước.

Tin, ảnh: Tiến Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật