Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng khá

(TCT online) - Theo thống kê, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển ổn định. 
 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2019 tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, so sánh lần lượt theo hai mốc thời gian trên thì công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,9% và tăng 9%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 2,2% và tăng 8,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2% và tăng 10,7%. Riêng công nghiệp khai khoáng tăng 1,5% so với tháng trước nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. 
 
 
Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 28,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 8,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%.
   Thái Dương

Gửi bình luận


Mã bảo mật