Hướng tới cơ quan điện tử “không giấy tờ”

(TCT online) - Ngày 15-7, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã chính thức khai trương mô hình “Cơ quan điện tử hướng tới không giấy tờ”; sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng. 
 
 
Cụ thể, mô hình này hoạt động dựa trên hệ thống phần mềm, gồm 10 chức năng chính là: Quản lý văn bản phục vụ điều hành theo tiêu chuẩn ISO; thông báo, đăng ký lịch họp của lãnh đạo Sở; theo dõi, nhắc việc và quản lý tình hình xử lý công việc của từng cán bộ; chức năng nhắn tin nội bộ phục vụ thông báo xử lý văn bản gấp, quan trọng; quản lý, cập nhật và khai thác thông tin về các dự án; chức năng xếp loại, đánh giá công chức, người lao động; chấm công và theo dõi chấm công; gửi và nhận văn bản điện tử có chữ ký số; chữ ký điện tử của lãnh đạo.  
 
Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc ứng dụng mô hình cơ quan điện tử sẽ hạn chế việc sử dụng giấy tờ, tiến tới hiện thực hóa mục tiêu không dùng giấy tờ. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào mô hình nói trên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ giảm bớt áp lực công việc; cho phép hoàn thành công việc nhanh, chính xác cũng như minh bạch hơn; đặc biệt là bảo đảm sự công tâm, giảm phiền hà, tiêu cực. Từ đó, bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đặc biệt, việc xử lý văn bản, hồ sơ có thể ở các địa điểm khác nhau thông qua Internet.
 
Sở sẽ kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao khả năng vận hành của mô hình. Đây cũng là điều kiện để Sở sẵn sàng tham gia vào trục (mạng) liên thông quốc gia...
 
Được biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị tiên phong trong xây dựng, ứng dụng mô hình điện tử và Thành phố đang chủ trương từng bước nhân rộng điển hình này để triển khai ứng dụng đối với các sở, quận/huyện. 
  Thái Dương 
  

Gửi bình luận


Mã bảo mật