333/372 doanh nghiệp niêm yết trên HNX kinh doanh có lãi

(TCT Online) - Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tính đến hết tháng 2, đã có 372/377 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2017.

Trong đó, giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của 333 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, với tổng giá trị lãi đạt 19.319 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành xây dựng có kết quả kinh doanh tốt nhất khi tổng lợi nhuận năm 2017 của các doanh nghiệp trong ngành tăng 102,6% so với năm 2016, từ 1.705,3 tỷ đồng năm 2016 lên 3.455,3 tỷ đồng năm 2017 với tổng lãi của toàn ngành tăng 73,3% từ 2.052,3 tỷ năm 2016 lên 3.556,9 tỷ đồng năm 2017, đồng thời tổng lỗ giảm mạnh 241,5%, từ -347 tỷ năm 2016 xuống -101,6 tỷ năm 2017. Theo HNX, điều này là do kết quả từ thoái vốn và chuyển nhượng dự án.

Ngành bất động sản có 11/17 công ty có kết quả kinh doanh tăng so với năm 2016 với tổng lợi nhuận năm 2017 của các doanh nghiệp ngành bất động sản tăng 48,2%, tăng từ 1.084,4 tỷ đồng lên 1.607 tỷ đồng.

Trong ngành này, tổng lỗ tăng từ -30 tỷ đồng năm 2016 lên -157,2 tỷ đồng, tăng tương đương 424% nhưng tổng lãi của toàn ngành cũng tăng từ 111,4 tỷ lên 1.764,2 tỷ, tăng tương đương 58%.

Ngành tài chính cũng tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất trên HNX trong năm 2017. Cụ thể: 21 doanh nghiệp có tổng giá trị lợi nhuận đạt 5.562,9 tỷ đồng, chiếm 31% tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính. Trong đó, 2 ngân hàng ACB và SHB chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất lần lượt là 38% và 27%.

Bên cạnh các doanh nghiệp báo lãi, trong giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 39 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 1.320 tỷ đồng.

Có 4/11 ngành có tổng lỗ năm 2017, cao hơn năm 2016, lần lượt là các ngành khai khoáng và dầu khí; công nghiệp; bất động sản; cuối cùng là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2017 có 3 ngành không có doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh thua lỗ là vận tải kho bãi, y tế, thông tin và truyền thông.

HH

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật