Đề nghị xử lý nghiêm DN “chậm” công bố thông tin

(TCT Online) - Theo dự thảo báo cáo tình hình công bố thông tin của DNNN năm 2017 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chuẩn bị để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết năm 2017, mới có 265/622 DNNN (chiếm 42,6% số DN) gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT để thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Trong số 357 DN chưa thực hiện công bố thông tin có một số DN lớn như Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các DN thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch... Bên cạnh đó, một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số DN lớn như Tập đoàn dầu khí (1 DN), Tập đoàn hóa chất Việt Nam (2 DN), Tập đoàn than - khoáng sản (5 DN), Tập đoàn công nghiệp cao su (4 DN) chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Cùng với các DN, các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện xây dựng chuyên mục và công bố thông tin của DN cũng được Bộ KH&ĐT điểm danh. Cụ thể, tính đến 31/12/2017, mới có 6/15 bộ và cơ quan ngang bộ, 8/63 tỉnh, TP thuộc trung ương và 6/6 tập đoàn kinh tế thuộc diện có chuyên mục riêng về công bố thông tin. Như vậy, mới chỉ có 20/84 cơ quan chủ sở hữu (chiếm 23,81%) thực hiện đúng quy định về tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Từ những thực trạng nêu trên, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, UBND các tỉnh, TP xem xét, xử lý trách nhiệm theo hướng, khiển trách đối với người quản lý DN vi phạm quy định về công bố thông tin; xử phạt các DN theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. Các nội dung xử lý phải được đăng trên trang thông tin điện tử của các đơn vị và gửi về Bộ KH&ĐT để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN.

Minh Đức

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật