Tỷ giá VND/USD cả năm vẫn trong tầm kiểm soát

(TCT online) - Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều trong năm nay là diễn biến tỷ giá ở trong nước, dự trữ ngoại hối cùng với lượng ngoại tệ vào Việt Nam từ các nguồn.
 
 
Các chỉ số thống kê cho thấy, diễn biến tỷ giá VND/USD trong mấy năm gần đây như sau.
 
TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ USD (%)
 
 
 Nguồn: Tổng cục Thống kê.
 
Theo đó, tốc độ tăng giá USD ở trong nước (trừ năm 2015) nhìn chung ở mức thấp. Nếu tính thời điểm cuối năm 2017 so với cuối năm 2011, giá USD chỉ tăng 7,35%, bình quân 1 năm tăng 1,19%- đó là chỉ số tăng thấp, thấp hơn tốc độ tăng tương ứng của giá tiêu dùng (tăng 3,75%/năm), thậm chí từ năm 2016 đến nay còn tăng rất thấp, có thời kỳ còn giảm. Nếu tính bình quân năm từ năm 2012 đến hết năm 2017 tăng dưới 1,37%- cũng là tốc độ tăng rất thấp, thấp hơn tốc độ tăng tương ứng của giá tiêu dùng (4,45%/năm).
 
Tốc độ tăng thấp của USD thời gian qua là tín hiệu khả quan để dự báo giá đồng tiền này có thể tăng không cao trong thời gian tới.
 
Hiện trạng của chỉ số USD-Index trên thế giới trong thời gian qua đã giảm khá sâu, từ trên 100 điểm xuống còn dưới 90 điểm, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chấm dứt các gói kích thích kinh tế và 3 lần nâng lãi suất cơ bản. Đây cũng là một trong những yếu tố làm cho giá USD ở Việt Nam tăng rất thấp. Bước vào năm 2018, giá USD đã giảm trong 2 tháng, mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ có định hướng sẽ tăng 3-4 lần lãi suất cơ bản. Theo đó, giá USD năm 2018 có thể tăng, nhưng sẽ không tăng tới mức trên 2,5% như nhiều dự báo.
 
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng gần như liên tục từ năm 2011 đến nay, đặc biệt từ năm 2017 và nay đạt gần 60 tỷ USD, vượt ranh giới an toàn 3 tháng nhập khẩu. Mức tăng của dự trữ ngoại hối có yếu tố quan trọng do cán cân thanh toán đạt thặng dư, với xuất siêu hàng hóa năm thứ 3 liên tiếp, với lượng ngoại tệ từ các nguồn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, lượng kiều hối gần như liên tục tăng từ năm 2011, chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam tăng. Mức tăng của dự trữ ngoại hối có yếu tố mới và quan trọng hơn là cao hơn thặng dư cán cân thanh toán nhờ tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, nên Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng ngoại tệ lớn. Tình trạng găm giữ ngoại tệ giảm, tình trạng đôla hóa (thể hiện ở tỷ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ/tổng tiền gửi ngân hàng) đã giảm xuống (từ 16,7% năm 2010 còn 15,84% năm 2011, còn 12,36% năm 2012, còn 8,9% năm 2016, còn dưới 8% từ năm 2017 đến nay). Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có điều kiện để can thiệp kịp thời để biến động tỷ giá không vượt khỏi mức định hướng. 
 
Cánh kéo tỷ giá (giữa tỷ giá hối đoái và tỷ giá sức mua tương đương) măc dù đã giảm xuống trong thời gian qua (năm 2005 là 4,44 lần, thì năm 2010 còn 3,45 lần, năm 2015 còn 2,86 lần), nhưng vẫn còn rất lớn (1 USD tại Việt Nam có sức mua tương đương với 2,86 USD ở Mỹ). Theo đó, tốc độ tăng tỷ giá VND/USD sẽ chậm lại để giảm “cánh kéo tỷ giá”.
 
Từ những yếu tố trên, có thể dự báo tỷ giá 2018 của Việt Nam sẽ tăng cao hơn năm trước, nhưng sẽ thấp hơn mức 2,5%, thậm chí dưới 2%.
Đỗ Văn Huân- Đại học KTQD

Gửi bình luận


Mã bảo mật