Nhân viên đại lý thuế phải cập nhật kiến thức hàng năm

(TCT online) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các cá nhân liên quan, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thi lấy chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 kỳ/năm và là cơ quan ban hành quy chế thi.
 
 
Dự thảo quy định, người dự thi phải tham gia thi 2 môn là pháp luật về thuế và kế toán DN. Tuy nhiên, thí sinh được miễn thi môn pháp luật về thuế nếu có thời gian làm việc trong ngành thuế 60 tháng liên tục tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc, giữ ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế, chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III). Đồng thời, có thời gian làm công tác quản lý thuế, giảng dạy nghiệp vụ quản lý thuế tối thiểu 36 tháng. Người dự thi cũng sẽ được miễn thi môn kế toán DN khi đã tốt nghiệp đại học, sau đại học thuộc ngành, chuyên ngành kế toán, kiểm toán và có thời gian làm kế toán, kiểm toán 60 tháng liên tục trở lên; người đã đạt yêu cầu trong môn thi kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao và đang trong thời gian bảo lưu tại kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức. Đặc biệt, thí sinh sẽ được miễn cả 2 môn thi nếu có chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, hoặc đã giữ ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế, chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) tối thiểu 10 năm/có ngạch chuyên viên chính, kiểm tra viên chính, chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) trở lên, có thời gian làm công tác quản lý thuế, giảng dạy nghiệp vụ quản lý thuế tối thiểu 60 tháng. Dự thảo cũng nêu rõ, nhân viên đại lý thuế sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu không trung thực về thời gian công tác; sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận; thi hộ hoặc sử dụng chứng chỉ giả, đặc biệt là cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 
Khi có chứng chỉ hành nghề, nhân viên đại lý thuế chỉ được hành nghề tại 1 đại lý thuế. Đồng thời, phải chấp hành các quy định về giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, người hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế còn phải tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về các quy định pháp luật về thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế, kế toán DN, đảm bảo đủ số giờ cập nhật kiến thức. Cụ thể, thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu là 24 giờ (tương đương 3 ngày làm việc) trong một năm. Số giờ cập nhật kiến thức được tính cộng dồn từ ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm để làm cơ sở đăng ký hành nghề, hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm sau. Những quy định về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hành nghề này do Tổng cục Thuế ban hành.
Để thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, nội dung môn thi pháp luật về thuế gồm: luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc NSNN. Môn kế toán DN gồm: Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính, chế độ kế toán DN được áp dụng tại Việt Nam. Bài thi được thực hiện trên giấy, hoặc máy tính dưới hình thức thi trắc nghiệm; thời gian từ 60 đến 180 phút.
 
Dự thảo cũng nêu rõ, đại lý thuế được quyền cung cấp các dịch vụ theo Điều 104 Luật Quản lý thuế và trên cơ sở hợp đồng đã ký với người nộp thuế. Riêng trường hợp cung cấp dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ, đại lý thuế phải thực hiện các công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận trong hợp đồng. Khi thực hiện dịch vụ, đại lý thuế phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Đặc biệt, không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vi phạm pháp luật. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm liên đới và phải bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết nếu bị phát hiện có hành vi giúp người nộp thuế trốn, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế.
 
Ngoài ra, đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh nếu không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 102 của Luật Quản lý thuế; không cung cấp, hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế; tiết lộ thông tin gây thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ; sử dụng, quản lý nhân viên không đúng quy định. Cục thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở ban hành quyết định đình chỉ với thời gian tối đa không quá 90 ngày. Trong thời hạn này, nếu đại lý thuế vẫn không khắc phục sai phạm, sẽ bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đại lý thuế cũng sẽ bị thu hồi giấy xác nhận này khi có hành vi giúp người nộp thuế trốn thuế, hoặc bị xử lý do vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gian lận, giả mạo hồ sơ để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh; bị giải thể, phá sản.
 
Hình thức đình chỉ hành nghề còn được áp dụng đối với nhân viên đại lý thuế khi chưa cập nhật kiến thức, hoặc cập nhật không đúng theo quy định. Chế tài cao hơn là chấm dứt hành nghề sẽ được áp dụng khi nhân viên hết thời gian đình chỉ hành nghề mà không khắc phục được sai phạm, hoặc hành nghề tại 2 đại lý thuế trở lên trong cùng một thời điểm; bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, hoặc vi phạm Khoản 4 Điều 105 Luật Quản lý thuế.    
Hồ Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật