Bổ sung ưu đãi về thuế và đất đai để thu hút DN tham gia cung cấp dịch vụ công

(TCT online) - Theo đánh giá của Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài  chính), cùng với các ưu đãi về đất đai, tín dụng, thì chính sách miễn, giảm thuế đã góp phần thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công.
 
 
Vụ Hành chính sự nghiệp cho biết, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân và DN tham gia cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, Nhà nước đã có nhiều ưu đãi thông qua cơ chế giao, thuê đất, cũng như các chính sách thuế và tín dụng. Đặc biệt, Luật Thuế TNDN đã có quy định ưu đãi ở mức cao nhất đối với DN hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá (XHH). Cụ thể, miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và lĩnh vực khác để lại đầu tư phát triển; áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của DN từ hoạt động XHH; miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới; nếu thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
 
Đặc biệt, để thu hút đầu tư, một số tỉnh, TP đã chỉ đạo cơ quan thuế tạm thời chưa xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đang xây dựng; tạm miễn tiền sử dụng đất trong thời gian dự án đang triển khai. Theo thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Thuế, số thuế TNDN đã thực hiện ưu đãi miễn, giảm cho các dự án XHH giai đoạn 2011-2015 khoảng 159 tỷ đồng. Bên cạnh chính sách thuế, Nhà nước còn có các ưu đãi về đất đai, tín dụng nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và DN tham gia cung cấp dịch vụ công. Đến nay, các địa phương đã bố trí và giao 3.080 ha đất cho các nhà đầu tư có các dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, 21 địa phương đã bố trí kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án XHH với tổng kinh phí khoảng 374 tỷ đồng.
 
Nhờ các chính sách ưu đãi, mạng lưới các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập đã được mở rộng, góp phần đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng cung cấp. Mặt khác, với sự tham gia cạnh tranh của khối tư nhân, nên các cơ sở sự nghiệp công lập ngoài việc phải chủ động thu hút vốn đầu tư (cả trong và ngoài nước) đã buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ kết quả này, Bộ Tài chính đánh giá, chính sách ưu đãi khuyến khích XHH tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp đã đáp ứng nhu cầu của xã hội với chất lượng và số lượng ngày càng cao.
 
Tuy nhiên, đến nay việc thu hút XHH tham gia cung cấp các dịch vụ công vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định 69/2008/NĐ-CP (NĐ 69) về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường của các bộ ngành, lĩnh vực và các địa phương chưa đầy đủ, chưa theo kịp với tình hình phát triển. Thực tế cho thấy, dù các chính sách hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất sạch đã có, nhưng các vấn đề liên quan đến đất đai vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai. Một điểm nữa là, theo quy định tại NĐ 69, các bộ có trách nhiệm hướng dẫn tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động, lộ trình và thủ tục chuyển đổi các cơ sở công lập, bán công sang loại hình ngoài công lập, hoặc hoạt động theo loại hình DN, tuy nhiên, tới nay các quy định này chưa sát thực tế, thậm chí nhiều bộ còn chưa triển khai hướng dẫn cụ thể.
 
Vì thế, để thu hút nhiều hơn nữa nguồn lực của xã hội, các cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích cần phải được bổ sung, sửa đổi. Theo đó, NĐ 69 cần sửa đổi, bổ sung một số điều theo hướng phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW và đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành về thuế. Cụ thể, ngoài các đối tượng đã được quy định tại NĐ 69, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung thêm các DN tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Về chính sách đất đai, do cơ chế khuyến khích XHH còn tràn lan, xảy ra hiện tượng lợi dụng, nên việc sửa đổi, bổ sung phải đồng bộ với các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề nghị sửa đổi ưu đãi về đất đai theo hướng miễn, giảm tiền thuê đất theo lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đồng thời quy định rõ diện tích sử dụng vào đúng mục đích xã hội hóa thì được miễn, còn phần để cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết liên quan đến XHH thì không được miễn (tương tự như đối với đơn vị sự nghiệp công lập).
 
Riêng với chính sách ưu đãi thuế, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 NĐ 69. Theo đó, nhà, đất của các cơ sở thực hiện XHH trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà được miễn lệ phí trước bạ. Về  thuế TNDN, sửa bổ, bổ sung Điều 8 NĐ 69 theo hướng cơ sở thực hiện XHH có thu nhập từ hoạt động này được hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN theo quy định hiện hành.
 
Đối với chính sách tín dụng, đề xuất sửa theo hướng, cơ sở thực hiện XHH thuộc đối tượng tại nghị định được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định. Cùng với đó, được phép huy động vốn bao gồm vốn góp thành phần ban đầu;vốn góp từ lợi nhuận không chia; phát hành cổ phiếu, trái phiếu; hợp tác, liên kết liên doanh; tổ chức tín dụng, tài chính và cá nhân.
Hương Quỳnh

Gửi bình luận


Mã bảo mật