Đề xuất ưu đãi thuế TNDN đối với DN khoa học công nghệ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với DN có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (KHCN). 
 
 
Những năm gần đây, số lượng DN được cấp phép chứng nhận là DN KHCN ngày càng gia tăng. Tính đến hết năm 2018, cả nước có gần 400 DN đã được cấp chứng nhận là DN KHCN, tăng 83 đơn vị so với cuối năm 2017. Ngoài ra, có 43 tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao và hơn 2.000 DN đạt điều kiện DN KHCN trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mặc dù số lượng DN KHCN có sự gia tăng qua các năm, nhưng so với số lượng DN đạt tiêu chí DN KHCN, thì số lượng đăng ký hoạt động còn thấp. Tính đến đầu năm 2019, cả nước có khoảng 3.000 DN đủ điều kiện được coi là DN KHCN. Nếu chỉ tính số lượng DN được cấp giấy chứng nhận, thì Việt Nam khó đạt được mục tiêu đề ra là đến năm 2020 hình thành được 5.000 DN KHCN theo chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả này, trong đó ngoài việc gặp khó bởi các quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trở thành DN KHCN, thì các chính sách hỗ trợ về tín dụng, đất đai, thuế còn nhiều vướng mắc. Chính vì vậy, đầu năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP (NĐ 13) về DN KHCN. Trong đó, có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sự phát triển của DN KHCN, bao gồm miễn, giảm thuế TNDN; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng. 
 
Để hướng dẫn thực hiện, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 12 NĐ 13. Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của NĐ 13 và Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN, thời gian miễn giảm thuế TNDN của DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu KHCN được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế. Mặt khác, ưu đãi thuế TNDN đối với DN KHCN chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN (không áp dụng thuế TNDN đối với thu nhập của toàn DN). Trên cơ sở này, dự thảo thông tư đề xuất, DN KHCN được giảm thuế TNDN như DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu KH và phát triển CN. Cụ thể, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN. Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên DN KHCN có thu nhập chịu thuế đối với các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu KHCN được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu tiên, kể từ năm đầu có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN, thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ 4. 
 
Để được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, DN KHCN cần có doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết qủa khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.
 
Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng lưu ý, trong thời gian được miễn giảm, nếu trong năm tài chính mà DN không đáp ứng được điều kiện quy định thì không được hưởng ưu đãi, mà phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông và năm đó sẽ được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN của DN KHCN.  
 
Trường hợp đã có thu nhập chịu thuế, nhưng thời  gian hoạt động của năm đầu tiên dưới 12 tháng, thì DN được lựa chọn hưởng miễn, giảm thuế ngay trong năm đó, hoặc đăng ký với cơ quan thuế được miễn, giảm vào năm tiếp theo n
Hương Quỳnh

Tin mới

Các tin khác