Chi cục thuế khu vực đã hoạt động ổn định phục vụ tốt người nộp thuế

(TCT online) - Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực, từ năm 2018, Tổng cục Thuế đã thực hiện điểm tại 6 địa phương là Quảng Ninh, Yên Bái, Hải Dương, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Cà Mau. Qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy, các chi cục thuế khu vực sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, không ảnh hưởng đến người nộp thuế.
 
 
Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh Cao Ngọc Tuấn cho biết, Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai hợp nhất 7 chi cục thuế (CCT) huyện thành 3 CCT khu vực. Đến nay, các CCT khu vực đã đi vào hoạt động ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, bộ máy đã được tinh gọn, công tác thu ngân sách vận hành ổn định. Về kinh nghiệm sáp nhập các CCT thành CCT khu vực, ông Cao Ngọc Tuấn chia sẻ, sau khi tiếp nhận Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Quảng Ninh đã làm công tác chuẩn bị từ rất sớm. Theo đó, cấp ủy, ban lãnh đạo Cục Thuế đã xây dựng đề án sáp nhập, thảo luận rất kỹ tại địa phương, rồi mới gửi lên cấp trên phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện hợp nhất, Cục Thuế đã tổ chức họp với các chi cục trưởng, đội trưởng để làm công tác tư tưởng; phổ biến các tiêu chí để bổ nhiệm chi cục trưởng, đội trưởng CCT khu vực theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Sau khi công bố các tiêu chí và thảo luận, nhiều đội trưởng tự nguyện xin rút xuống làm đội phó, một phần do không đảm bảo tiêu chí lựa chọn, một phần có nguyện vọng ở lại địa bàn gần gia đình. 
 
Để tạo thuận lợi cho việc đi lại, Cục Thuế Quảng Ninh ưu tiên bố trí cán bộ thuế ở địa phương nào sắp xếp ở địa phương đó. Một số cán bộ phải chuyển về trụ sở chính của chi cục thuế khu vực để làm việc, thì ưu tiên những cán bộ có nhà không cách quá xa trụ sở chính. Với cách làm phù hợp, nên cán bộ công chức đã an tâm công tác và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tại Cục Thuế Yên Bái, Cục trưởng Nông Xuân Hùng cho biết, ngay sau khi CCT khu vực Nghĩa Văn đi vào hoạt động, Cục Thuế đã yêu cầu triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đội thuế. Các phòng chức năng sẵn sàng hỗ trợ nghiệp vụ, cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu đáp ứng yêu cầu quản lý thuế và không làm ảnh hưởng đến người nộp thuế. Đến nay, CCT khu vực Nghĩa Văn thuộc Cục Thuế Yên Bái đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra và đang hoạt động ổn định. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập còn gặp một số khó khăn nhất định. Việc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương ở hai nơi, nên gặp khó khăn, do trong một ngày hai địa phương cùng tổ chức hội nghị và luôn yêu cầu cấp trưởng dự họp. Chi cục lại không có phương tiện đi lại trong điều kiện địa bàn rộng. Chính vì vậy, Cục Thuế Yên Bái đề nghị Tổng cục Thuế xem xét cho triển khai phương án xây dựng trụ sở chi cục thuế khu vực để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý thuế và người nộp thuế. 
 
Ở khu vực phía Nam, Cục Thuế Cà Mau cũng đã sáp nhập CCT 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển thành CCT khu vực I và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Ông Nguyễn Thành Sua, Cục trưởng Cục Thuế Cà Mau thông tin, để việc sắp xếp bộ máy không gây xáo trộn lớn về nhân sự, không làm ảnh hưởng tâm lý, tư tưởng của cán bộ, công chức do Cục Thuế đã công khai phương án lựa chọn nhân sự CCT khu vực I, với các tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định của Tổng cục Thuế. Số cán bộ, công chức dôi dư được bổ sung vào các vị trí còn thiếu, một số đội trưởng được bố trí thành đội phó. Cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo trong vòng 5 ngày làm việc, phải hoàn chỉnh các công việc liên quan đến con dấu, mở tài khoản. Trong 10 ngày làm việc hoàn thành việc bàn giao công tác chuyên môn, hồ sơ dữ liệu công tác hành chính, tài sản cơ sở vật chất, thiết bị làm việc và khóa sổ bàn giao công tác tài chính. Trong vòng 15 ngày làm việc, phải hoàn thành các công việc liên quan đến tổ chức Đảng, đoàn thể. Việc chốt bàn giao tài sản, dữ liệu thực hiện vào các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) nhằm đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động của đơn vị và người nộp thuế. Với cách làm phù hợp, đến nay Chi cục Thuế khu vực I của Cà Mau hoạt động ổn định, không ảnh hưởng đến người nộp thuế.
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật