Luật hoá các quy định về xoá nợ thuế

(TCT online) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế tính đến 31/10, tổng số tiền nợ ngành thuế quản lý là 81.555 tỷ đồng, chiếm 7,4% dự toán thu nội địa. Mặc dù số thuế này đã giảm 1,7%, tương đương 1.406 tỷ đồng so với thời điểm 30/9 nhưng vẫn tăng tới 11,5% so với 31//12/2017.
 
 
Phân tích cụ thể các khoản nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, trong số 81.555 tỷ đồng thì tiền nợ thuế có khả năng thu là 29.699 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,4% tổng số tiền nợ thuế; tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là 16.574 tỷ đồng, chiếm 20,3% và tiền thuế không có khả năng thu hồi là 35.282 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tiền nợ thuế.
 
Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân chính dẫn đến số nợ thuế tăng cao là do một số người nộp thuế trong quá trình tham gia kinh doanh đã chết, mất tích, mất hành vi dân sự, nên không có khả năng thanh toán nợ. Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế, đặc biệt là các DN khởi nghiệp, mới tham gia sản xuất kinh doanh, lựa chọn ngành nghề không phù hợp, vốn mỏng, chủ yếu là vay ngân hàng nên khi gặp khó khăn đã tự giải thể, phá sản. Ngoài ra, còn có một bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng hạn, để nợ thuế kéo dài. Mặc khác, theo quy định của Luật Quản lý thuế (Khoản 1 Điều 106), thì người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định sẽ bị tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp, dẫn đến làm tăng thêm số nợ khó đòi trên sổ sách theo dõi và tạo áp lực rất lớn cho cơ quan thuế. 
 
Tổng cục Thuế cũng cho biết, để giảm thiểu phát sinh việc chậm nộp, nợ đọng thuế, cơ quan thuế đã nắm bắt thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn của người nộp thuế. Đối với những DN nợ thuế do khách quan, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn, phân kỳ nộp dần, tạo điều kiện để các đơn vị phục hồi sản xuất kinh doanh, từ đó có tích luỹ để trả nợ. Đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, thu hồi giấy phép kinh doanh, công khai thông tin DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế.
 
Để có cơ sở xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi, tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang trình Quốc hội thông qua một số nội dung và thẩm quyền xoá các khoản nợ thuế do nguyên nhân bất khả kháng. Theo đó, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định 3 trường hợp được xóa nợ gồm: DN bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản, mà không còn tài sản để nộp thuế, tiền phạt; chủ DN tư nhân, cá nhân đã chết, hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp các khoản nợ; các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của người nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy đăng ký kinh doanh và các khoản nợ đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.
 
Đối với 3 trường hợp trên, việc phân cấp xóa nợ thuế tập trung thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan quản lý thuế các cấp. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp  nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 tỷ đồng trở lên. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xóa nợ tiền thuế đối với trường hợp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 1 - 5 tỷ đồng. Cục trưởng cục thuế có thẩm quyền xóa nợ với các khoản nợ dưới 1 tỷ đồng.
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật