Xây dựng và triển khai chương trình quản lý tuân thủ thuế

(TCT online) - Ngày 30/10, tại TP HCM, Tổng cục Thuế phối hợp với Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo Cơ sở pháp lý và các điều kiện thực tiễn để xây dựng và triển khai chương trình quản lý tuân thủ.
 
 
Hội thảo tập trung thảo luận về việc nâng cao mức độ tuân thủ tổng thể của người nộp thuế (NNT) ở Việt Nam thông qua việc cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh tra dựa trên rủi ro tuân thủ; trao đổi về phương pháp, cách thức thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT theo phân đoạn và mức độ tuân thủ thuế. Thảo luận về những điều kiện cần thiết để xây dựng và triển khai chương trình tuân thủ ở Việt Nam, bao gồm các điều kiện về cơ sở pháp lý, tổ chức công tác quản lý thuế, quy trình nghiệp vụ và công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ công tác quản lý thuế.
 
Nêu lên những bất cập trong việc tuân thủ thuế của NNT, PGS.TS Vương Thị Thu Hiền (Học viện Tài chính) cho biết, chính sách pháp luật thuế cũng như các quy định về quản lý chưa đồng bộ ảnh hưởng đến ý thức tuân thủ tự nguyện của NNT. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính thuế còn phức tạp, chưa thực sự thuận lợi cho NNT. Các cơ quan thuế chưa đánh giá chính xác mức độ tuân thủ của NNT để có biện pháp quản lý phù hợp. Đồng thời, chưa xây dựng được các biện pháp quản lý thuế phù hợp với từng nhóm NNT theo mức độ tuân thủ thuế; cơ sở thiết bị phục vụ cho công tác quản lý thuế chưa phù hợp với tình hình mới.
 
Từ kinh nghiệm thực tế qua 10 năm công tác tại bộ phận thanh tra, ông Võ Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng TTHT (Cục Thuế TP HCM) cho rằng, nên phân đoạn NNT theo từng nhóm thủ tục hành chính, đăng ký, kê khai, thanh tra… Dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu nên theo từng tình huống cụ thể và có thể sử dụng kết quả phân tích rủi ro trong thanh kiểm tra. Theo đó, cán bộ thuế có thể biết được NNT thường sai ở mục nào và chủ động đưa ra giải pháp tuyên truyền phù hợp, giúp NNT tuân thủ tốt hơn. Về lâu dài, ông Dũng đề xuất, ngành thuế nên duy trì công tác thanh kiểm tra truyền thống, phối hợp với tuyên truyền, kê khai, quản lý nợ giúp nâng cao tính tuân thủ của NNT. 
 
Từ kinh nghiệm các nước trên thế giới, ông Hoàng Trọng Hùng (Đại học kinh tế Huế) cho rằng, cơ quan thuế các nước như Australia, New Zealand, Singapore đều xây dựng hệ thống phân loại mức độ tuân thủ NNT theo mô hình tháp ở 4 mức độ: nhóm sẵn sàng tuân thủ, nhóm cố gắng tuân thủ, nhóm miễn cưỡng tuân thủ và nhóm không tuân thủ. Từ đó có các chính sách tăng cường tuân thủ thuế hợp lý cho từng nhóm. Ông Hùng góp ý, ngành thuế nên nghiên cứu phân đoạn NNT hợp lý và có các chính sách phù hợp để tăng cường các dịch vụ hỗ trợ NNT; nghiên cứu xây dựng các mốc chuẩn cho NNT quy mô nhỏ; chương trình tuân thủ thuế toàn diện; cải tiến cơ cấu tổ chức theo hướng hỗ trợ NNT; kết hợp dữ liệu giữa các cơ quan ban ngành.
 
Đồng quan điểm, đại diện Vụ TTHT và Cục CNTT (Tổng cục Thuế) cũng đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và nghiệp vụ quản lý thuế; đổi mới công tác hỗ trợ NNT; ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo để phát triển dịch vụ hỗ trợ NNT. Đặc biệt, xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ NNT; phát triển dịch vụ hỗ trợ NNT thông qua cơ chế hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan thuế như đại lý thuế; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua cổng thông tin điện tử tập trung tại Tổng cục Thuế. 
 
Kết luận hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ông Nguyễn Đại Trí đánh giá, các ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng để ngành thuế tập trung nguồn lực lên kế hoạch, đưa ra lộ trình cụ thể về triển khai. Đồng thời, tổ chức thực hiện xây dựng và triển khai chương trình quản lý tuân thủ thuế đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
Đức Mỹ

Gửi bình luận


Mã bảo mật