Xử lý khoảng trống pháp lý trong sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

(TCT online) - Đó là một trong những nội dung chính tại cuộc họp báo chuyên đề do Bộ Tài chính tổ chức ngày 5/10.
 
 
Thông tin tại buổi họp báo cho biết, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ 1/1/2018. Theo quy định, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT; quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Như vậy, kể từ ngày 1/1/2018, không áp dụng quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay nghị định này vẫn chưa được ban hành. 
 
Theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), về nguyên tắc luật có hiệu lực thì văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực theo. Hiện về danh mục các văn bản quy định chi tiết về sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ký ban hành 16 nghị định và quyết định của Thủ tướng. Riêng đối với nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, ngay trong quá trình xây dựng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã có dự thảo. Sau khi Thủ tướng có Quyết định 1357 về danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản chi tiết, chưa đến 1 tháng sau đó Bộ Tài chính đã có tờ trình dự thảo về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.  Gần đây nhất, tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 9/9 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chính phủ đã chỉ đạo: “Trong thời gian nghị định này chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký kết hợp đồng”.
 
Để xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 hướng dẫn xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.  Theo đó: “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành”. Bên cạnh đó, ngày 24/9 Bộ Tài chính đã có Công văn số 11590/BTC-QLCS báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 1/1/2018 với nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; thanh toán cho các dự án BT đang triển khai theo đúng quy định của pháp luật từng thời kỳ./. 
Phạm Nga
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật