Dự án Luật Thuế GTGT sửa đổi: mở rộng cơ sở tính thuế, áp dụng một mức thuế suất

(TCT online) - Bộ Tài chính cho biết, để hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội vào chính sách thuế, góp phần mở rộng cơ sở tính thuế và tạo công bằng cho hoạt động SXKD, thời gian tới chính sách thuế GTGT sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế và chịu thuế suất 5%; bổ sung quy định để xác định đúng cơ chế thu đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ mới phát sinh theo sự phát triển của kinh tế thị trường; đến năm 2020 sẽ áp dụng cơ bản một mức thuế suất. 
 
 
Luật Thuế GTGT còn nhiều bất cập
 
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thời gian qua Luật Thuế GTGT đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu khi ban hành. Tuy nhiên, do quá trình phát triển và biến động nhanh của nền kinh tế, chính sách thuế GTGT đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi bổ sung. Cụ thể, theo quy định hiện hành, nhóm hàng hóa máy móc, thiết bị chuyên dùng, phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ thuộc diện không chịu thuế GTGT. Đồng nghĩa, các DN hoạt động trong lĩnh vực này không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào, mà phải tính vào chi phí sản phẩm nên gây bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại. Bên cạnh đó, nhiều loại máy móc, thiết bị vừa sử dụng được cho sản xuất nông nghiệp, vừa dùng được vào mục đích khác, như rơ moóc, đèn sưởi, quạt... dẫn đến vướng mắc trong thực hiện. Riêng với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, nhiều hiệp hội, DN đề nghị hướng dẫn rõ tên sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, vì cùng một loại sản phẩm xuất khẩu, nhưng có DN được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm), có DN lại thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (tổng trị giá tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên). Chưa kể, do có sự biến động về giá cả tài nguyên khoáng sản trên thị trường, nên cùng một sản phẩm của cùng một DN, nhưng có lúc tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản, năng lượng là từ 51% trở lên có lúc lại dưới 51%, dẫn đến cùng một sản phẩm xuất khẩu có lúc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, có lúc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 0%. Do vậy, DN phải thực hiện điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
 
Một bất cập khác là, Luật Thuế GTGT hiện hành quy định 14 nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%. Nhưng trong thực tế nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đã được xã hội hoá sâu rộng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhằm mục đích lợi nhuận, như hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật… nếu tiếp tục áp dụng thuế suất 5% sẽ không bảo đảm bình đẳng giữa các lĩnh vực, ngành nghề. Bản chất thuế GTGT thu theo hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt mục đích sử dụng, nên việc quy định áp dụng thuế suất 5% đối với những loại hàng hóa có thể sử dụng đa mục đích sẽ dẫn đến không thống nhất trong thực hiện, tạo kẽ hở để một số DN lợi dụng chính sách để trục lợi.
 
Tiếp mục mở rộng cơ sở  tính thuế GTGT
 
Từ thục trạng trên, để khuyến khích người nộp thuế mở rộng SXKD trên cơ sở thu hẹp diện ưu đãi theo ngành, lĩnh vực, qua đó mở rộng cơ sở tính thuế, Bộ Tài chính đề xuất chuyển nhóm ngành hàng phân bón, tàu đánh bắt xa bờ và một số loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu sang đối tượng chịu thuế GTGT 5%. Đối với loại máy móc, thiết bị không chỉ sử dụng trong nông nghiệp mà còn dùng cho nhiều ngành sản xuất khác thì mức thuế suất áp dụng là 10%. 
 
Để bảo đảm chính sách minh bạch và bình đẳng trong kinh doanh, Bộ Tài chính trình nội dung sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ quy định áp dụng thuế suất 5% đối với nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt để chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10%. Đồng thời quy định cụ thể những máy móc, thiết bị, dụng cụ chỉ sử dụng được trong y tế được áp dụng mức thuế suất 5% bao gồm máy nội soi, máy siêu âm, máy chụp X-quang, máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp; thiết bị, dụng cụ dùng để khám, gây mê, mổ, khâu, băng, bó, tiêm, hô hấp; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tương tự, các thiết bị chỉ phục vụ cho giáo dục như mô hình, hình vẽ, phấn, bảng thước kẻ, compa được áp dụng thuế GTGT 5%. Các loại thiết bị, dụng cụ không chỉ dùng cho y tế, giáo dục mà còn sử dụng cho nhiều mục đích khác chuyển sang áp dụng mức thuế suất phổ thông 10%.
Trung Kiên 

Gửi bình luận


Mã bảo mật