Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng

(TCT Online) - Ngày 23/5, Thanh tra Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh phó trưởng phòng năm 2018. Tham dự và phát biểu tại buổi lễ có Thứ trưởng, Chủ tịch hội đồng thi tuyển Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Trường - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-BTC phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Trên cơ sở này, năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị được Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng theo đề án đã được phê duyệt.

Mục tiêu của việc thi tuyển nhằm thu hút, lựa chọn được những người có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt, phù hợp với vị trí bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính. Kỳ thi tuyển lần này bao gồm 3 vị trí là phó trưởng phòng kế hoạch – tổng hợp, phó trưởng phòng thanh tra giá và các quỹ tài chính; phó trưởng phòng thanh tra chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Tham dự kỳ thi tuyển có 7 công chức là thanh tra viên đang công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính, đây là những cán bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các cấp tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính là cần thiết để tạo ra cơ chế công bằng, minh bạch, khách quan trong việc chọn những người có năng lực, trách nhiệm. Do vậy, công tác tổ chức thi tuyển phải đảm bảo khách quan, công tâm và chính xác. Đề thi phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Thanh tra tài chính. Người chấm phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Kết quả thi phải phản ánh được thực tế chất lượng cán bộ.

Được biết, kỳ thi gồm 2 vòng là thi viết và bảo vệ đề án. Trong tháng 7 sẽ có kết quả thi tuyển cuối cùng.

Tin, ảnh: Nga Phạm
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật