Thực hiện công khai, minh bạch việc thanh lý tài sản công

(TCT online) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính nhấn mạnh tại buổi họp báo chuyên đề về tình hình triển khai Luật Quản lý sử dụng tài sản công, do Bộ Tài chính tổ chức ngày 17/5. 
 
 
Thông tin tại buổi họp báo cho biết, để hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng Nghị định 115/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức cũng như việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công. Theo đó, việc bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch. Đồng thời, để sử dụng, khai thác có hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định hướng dẫn xây dựng đề án sử dụng tài sản công, quy định việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết được thực hiện trên cơ sở thông báo công khai dựa trên 5 tiêu chí. Ngoài ra, quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung cũng được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai. Đáng chú ý, Nghị định 115 quy định việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan đối với đất giao không thu tiền sử dụng; đất được Nhà nước cho thuê và được miễn tiền thuê cho cả thời gian thuê, hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng tiền có nguồn gốc NSNN; đất nhận chuyển nhượng bằng tiền có nguồn gốc NSNN. Theo đó, cơ quan, tổ chức phải ban hành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2018 và thực hiện điều chỉnh trong 5 trường hợp.
 
Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, ngoài nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính cũng chủ trì xây dựng 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 10 nghị định quy định về quản lý, sử dụng tài sản trong các lĩnh vực hạ tầng thuỷ lợi, giao thông hàng hải, hạ tầng giao thông hàng khôn; ban hành 3 thông tư hướng dẫn. Ngoài ra, để triển khai luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14735/BTC-QLCS ngày 31/10/2017; công văn số 2030/BTC-QLCS ngày 13/2/2018 đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung luật cho hàng trăm cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Cùng với đó là tổ chức 5 hội nghị tập huấn, triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính các địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công còn lại. Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đề nghị rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công, trong năm 2018 phải khẩn trương xây dựng, chỉnh lý hoặc ban hành mới quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị./. 
Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật