Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa, biến chất

(TCT online) - Cùng với việc kịp thời xác minh thông tin công chức có hành vi tiêu cực khi nhận được phản ánh, Bộ Tài chính đã xử lý nghiêm, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa, biến chất. Đó là một trong những giải pháp quan trọng được ông Phạm Đức Thắng- quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức của Bộ  Tài chính cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động. 
 
 
Là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có cơ cấu tổ chức lên tới gần 10.000 đầu mối, cùng trên 70.000 người từ trung ương đến địa phương nên công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính có sự phân công, phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo phát huy vai trò của người đứng đầu. Theo đó, với vai trò cơ quan chỉ đạo, điều hành, Bộ Tài chính đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức, cũng như công tác quản lý cán bộ, qua đó kịp thời xử lý những hành vi sách nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho DN. Theo ông Thắng, từ năm 2014 đến 12/2017, thông qua công tác kiểm tra công vụ toàn ngành đã xử lý kỷ luật hơn 1.200 trường hợp, trong đó buộc thôi việc 99 trường hợp, cách chức 32 trường hợp và giáng chức 6 trường hợp. Đối với những thông tin khi báo chí, người dân, DN phản ánh, Bộ Tài chính đã nhanh chóng xác minh, xác định cụ thể công chức có hành vi tiêu cực để chỉ đạo xử lý nghiêm, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, thoái hóa, biến chất.
Trước đó, liên quan đến phản ánh về hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức hải quan và thuế, ngày 9/4, Bộ Tài chính đã có văn bản khẩn gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý. Theo đó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức, kiên quyết đưa ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật.
 
Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ. Theo đó, sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp cụ thể, trước hết là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý để vừa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, vừa giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, DN đối với cán bộ, công chức. Song song với đó, gắn cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành với việc kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy, giảm các tầng nấc trung gian; thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thứ ba, tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 39, Nghị quyết 18, 19 NQ-TW- Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thứ tư, tiếp tục rà soát, xây dựng, cụ thể hóa các quy chế, quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, phù hợp với thực tế của ngành đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện thống nhất trong toàn ngành. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có đầy đủ bản lĩnh về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn sâu, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong những lĩnh vực nhạy cảm, sẽ rút ngắn thời gian bắt buộc phải luân phiên, luân chuyển vị trí công tác, nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực có thể xảy ra. Thứ sáu, tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, DN; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm trách nhiệm vai trò của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sự việc.
Hương Quỳnh
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật