Lấy ý kiến về quy chế xử lý dữ liệu trên các ứng dụng

(TCT online) - Trong 2 ngày 28 và 29/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức lấy ý kiến một số Cục Thuế về dự thảo quy chế quy định trách nhiệm về xử lý dữ liệu trên hệ thống các ứng dụng quản lý của ngành thuế.
 
 
Theo ban tổ chức, có 2 yếu tố cơ bản để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý thuế đó là: chức năng ứng dụng đáp ứng yêu cầu quản lý và dữ liệu được cập nhật và xử lý đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đến nay, các ứng dụng của ngành thuế đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Về dữ liệu, qua khai thác và phân tích thông tin phục vụ công tác điều hành cho thấy, một số dữ liệu xử lý chưa kịp thời, chưa đầy đủ thông tin. Các quy trình hiện tại đã có quy định cụ thể việc xử lý dữ liệu trên ứng dụng (ai làm gì, khi nào). Tuy nhiên chưa có quy định trách nhiệm cụ thể việc kiểm soát, đôn đốc, chưa có hỗ trợ các báo cáo kiểm soát để đánh việc xử lý dữ liệu trên từng khâu. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xử lý dữ liệu của từng cấp trong cơ quan thuế còn chưa rõ ràng. Do đó cần thiết phải xây dựng và ban hành quy chế để khắc phục những điểm còn tồn tại hiện nay. 
 
Đại diện Vụ Kê khai và kế toán thuế Tổng cục Thuế cho biết, dự thảo quy chế gồm 4 chương và 20 điều, trong đó quy định rõ phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc xử lý dữ liệu trên hệ thống các ứng dụng quản lý của ngành thuế; trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc xử lý dữ liệu người nộp thuế; yêu cầu đối với việc xử lý dữ liệu trên hệ thống các ứng dụng quản lý nhằm đảm bảo các dữ liệu quản lý thuế được cập nhật đầy đủ chính xác, kịp thời. 
 
Trong phần thảo luận cơ bản các địa phương đều nhất trí cần thiết phải ban hành quy chế quy định trách nhiệm về xử lý dữ liệu trên hệ thống các ứng dụng quản lý của ngành thuế. Một số địa phương chưa có sự phân công trách nhiệm rõ ràng dẫn đến không có bộ phận, cá nhân nhập, xử lý dữ liệu hồ sơ thanh, kiểm tra vào hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS). Một số địa phương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bộ phận hỗ trợ, phòng tin học thuộc cục thuế và cục CNTT.
 
Sau khi lắng nghe ý kiến của các Cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí đánh giá cao những ý kiến đóng góp và yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện để sớm ban hành quy chế để tổ chức thực hiện./.
Trung Kiên   
 

Tin mới

Các tin khác